جایگاه امام علی (ع) در آرای کلامی اسماعیلیه

مشخصات محصول
قیمت: 0تومان
تاریخ انتشار: 21 شهریور 1397
دسته بندی:

عنوان> جایگاه امام علی (ع) در آرای کلامی شیعه اسماعیلیه

نویسنده: فاطمه جان احمدی

سال انتشار: ۱۳۹۴

سطح مقاله: علمی پژوهشی

جایگاه امام علی(ع) در آرای کلامی اسماعیلیان

چکیده

توافق بر سر جانشینی علی (ع) موضوع مشترک همه فرق شیعی است و شاخص تفکر شیعی انقیاد در برابر ولایت امیرالمؤمنین علی بن ابی‌ طالب (ع) است. در میان فرقه‌های شناخته‌ شده شیعه اسماعیلیان قرائتی متفاوت از جایگاه امام علی (ع) در سلسله‌ مراتب ائمه دارند. جایگاه ممتاز و متفاوت امام علی‌ (ع) و گاه منحصر به فرد وی در سلسله‌ مراتب ائمه اسماعیلیه یافت پاسخ این پرسش اساسی را ضروری کرده است که جایگاه علی (ع) در سلسله‌ مراتب ائمه اسماعیلیه چیست؟ و این‌ که تغییر و تطور جایگاه امامت علی بن ابی‌طالب (ع) در سلسله‌ مراتب ائمه چه تأثیری بر سلسله‌ مراتب ائمه اسماعیلیه به‌منزله هفت امامیان داشته است؟

دستامد این پژوهش، به شیوه مطالعات تاریخی، متکی بر منابع متقدم اسماعیلیه نشان داد که در منابع متقدم اسماعیلیه علی (ع) امامی است منصوص که ضمن برخورداری از وصایت و وزارت نبی‌ اکرم (ص) و دارا بودن مقام اخوت از مرتبه اساس، به‌ عنوان عالی‌ترین رتبه در سلسله‌ مراتب علوی، هم برخوردار است. در عقاید آنها این مرتبه به‌ همراه وصایت فقط مختص علی (ع) است و هیچ‌ یک از امامان هرگز در این مرتبه قرار نمی‌گیرند. همین انحصار و این تغییر جایگاه در آرای متکلمان اسماعیلی همواره تابع تغییر بنیادین تفکرات کلامی ایشان بوده و همواره در زمینه تقویت مشروعیت فاطمیان کاربست یافته است.

کلیدواژه‌ها: علی بن ابی‌طالب (ع)؛ اسماعیلیه ؛ فاطمیان ؛ مراتب امام ؛ اساس ؛ وصی؛ نص

.

نویسندگان [English]

fatemeh janahmad

عناوین و واژگان کلیدی مرتبط با موضوع:

جایگاه امام علی (ع) در آرای کلامی اسماعیلیه, جایگاه حضرت علی(ع) در آرای کلامی اسماعیلیه. امام علی (ع) در کلام اسماعیلیه, امام علی (ع) در کلام اسماعیلیان. مقایسه دیدگاه کلامی شیعه امامیه و شیعه اسماعیلیه در مورد جایگاه امام علی علیه السلام. حضرت علی (ع) در آرای کلامی فرقه اسماعیلیه. جایگاه امام علی در آرای کلامی فرقه اسماعیلیان، سلسله مراتب وصایت و امامت در کلام اسماعیلیه.

وصایت پیامبر و امامت در کلام فرقه اسماعیله. تشریح جایگاه ائمه شیعه در آثار کلامی اسماعیلیه، امامت در آرای اسماعیلیان. پوستاری مقام نبوت و مراتب امامت در آرای کلامی اسماعیه، جایگاه علی (ع) در آرای کلامی اسماعیلیان. بررسی جایگاه امام علی (ع) در منابع کلامی اسماعیلیه.

باور کلامی اسماعیلیان در مورد جایگاه امام علی(ع)، رویکرد کلامی فرقه شیعه اسماعیلیه به امامت، وصایت و امامت حضرت علی(ع) در باور اسماعیلیه. پیوستگی مقام نبوت و امامت از دیدگاه اسماعلیان؛ ماهیت فرقه اسماعیلیه, عقاید کلامی اسماعیلیان, علی بن ابی طالب در فرهنگ کلامی اسماعیلیه.

مرجعیت دینی، پیشوایی مذهبی و راهبری علی(ع) از دیدگاه اسماعیلیان. باور اسماعیلیه در مورد مقام وصایت علی بن ابی طالب، رویکرد ایدئولوژیک اسماعیلیه در مورد وصایت نبوت و جایگاه امامت. جایگاه و مقام امام در آموزه‌های اساعیلیه، معارف نت: پایگاه مقالات علوم قرآن و حدیث.

جانشین مشروع رسول خدا (ص) از منظر کلام اسماعیلیه، شأن و مقان معنوی امامت در کلام اسماعیلیان. صفات و شرایط امام در آرای کلامی فرقه اسماعیلیه، جایگاه امام علی (ع) در کلام شیعه امامیه.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

معارف نت | پایگاه مقالات علوم قرآن و حدیث