جایگاه رحمت الهی در تفاسیر فریقین

مشخصات محصول
قیمت: 0تومان
تاریخ انتشار: 17 خرداد 1397
دسته بندی:

عنوان مقاله: جایگاه رحمت الهی در تفاسیر فریقین

.
نویسنده: ابراهیم ابراهیمی

.

سال انتشار: ۱۳۹۵      سطح مقاله: علمی پژوهشی

.

چکیده

رحمت دو جریان دائمی دارد که همواره بر همه ی هستی روان است : رحمت رحمانی و رحمت رحیمی . با رحمت رحمانی خلقت شکل گرفته است و با رحمت رحیمیه هستی به نهایت رشد خویش دست می یابد.
خداوند انسان را آفرید تا رشد کند و او را از رحمت رحمانیه خود به رحمت رحیمیه برساند. رحیمیت خداوند بازگشت به ربوبیت او دارد. عالم پرورشگاه است. او رب همه موجودات است که زمینه رشد و شکوفائی استعدادها و به فعلیت رساندن آن استعدادها را فراهم می کند و انسان است که باید برای رسیدن به رحمت الهی در خود ظرفیت ایجاد کند تا مشمول رحمت رحمانیه و رحیمیه خداوند در دنیا و آخرت شود.

آنچه این مقاله بدان اهتمام می ورزد بررسی تطبیقی رحمت الهی از دیدگاه مفسران شیعه و سنی است . نگارنده در ابتدا به بررسی معنای لغوی و اصطلاحی رحمت پرداخته، سپس جایگاه رحمت الهی را در قرآن و روایات با توجه به نظر فریقین بررسی نموده است. در ادامه به بیان تفاوت میان رحمت رحیمیه و رحمانیه پرداخته شده و مشخص شد که لعنت که مقابل رحمت می باشد از مقوله گفتار نیست و به معنای دوری از رحمت است. و در رحمت الهی تبعیضی نیست بلکه هر کس بر اساس قابلیتی که کسب می کند میتواند از رحمت خداوند بهره مند گردد .

کلیدواژه ها: پرورش؛ رحمن. رحیم؛ غضب؛ فریقین

.

عنوان مقاله [English]

The Position of Divine Mercy in Shia and Sunni Commentaries

.
چکیده [English]

Divine mercy has two perpetual flows, one as compassionate mercy and the otheras merciful mercy, which flow over the entire universe. The former forms the creation and the latter causes the creation to achieve its final growth. God created man to grow and take him from the former to the latter.

God’ compassionateness refers to His Lordliness. The world is a
place for growth. God is the Lord of all creatures and provides the ground for the
development, florescence, and realization of all capacities. This is the man who must create a kind of capacity in himself to attain Divine mercy in order to be included in God
compassionate and merciful mercy in the world and hereafter.

Using a descriptive-analytical
method, the present paper seeks to comparatively review Divine mercy from the view of Shia
and Sunni commentators. First, it reviews literal and idiomatic meaning of mercy and then
studies the position of Divine mercy in the Holy Quran and traditions, with regard to Shia
and Sunni views. Finally it explains the difference between these two kinds of mercy and
specifies that curse which is contrary to mercy is not a category of speech; rather, it means
separation from mercy.

There is no discrimination in Divine mercy; rather, everyone can
receive Divine mercy according to the capacity that he attains.
Key words: mercy, compassionate mercy, merciful mercy, curse, commentary, Shia and
Sunni.

کلیدواژه ها [English]

mercy, compassionate mercy, merciful mercy, curse, commentary, Shia and Sunni

دانلود رایگان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پایگاه مقالات رشته علوم قرآن و حدیث