جایگاه عقل و نقل در روش تفسیر قرآن از دیدگاه علامه طباطبایی (ره) و ابن تیمیه

مشخصات محصول
قیمت: 0تومان
تاریخ انتشار: 01 شهریور 1397
دسته بندی:

جایگاه عقل و نقل در روش تفسیر قرآن از دیدگاه علامه طباطبایی (ره) و ابن تیمیه

نویسندگان:

محسن موحدی اصل ؛ علی اله بداشتی

معارف نت: جایگاه عقل و نقل در روش تفسیر قرآن از دیدگاه علامه طباطبایی (ره) و ابن تیمیه

 

سال انتشار: ۱۳۹۴

  سطح مقاله: علمی پژوهشی

کلیدواژه ها: عقل ؛ نقل ؛ تفسیر قرآن ؛ علامه طباطبایی ؛ ابن تیمیه

.

چکیده

در این نوشتار، جایگاه «عقل» و «نقل» در تفسیر قرآن ، از دیدگاه ابن تیمیه و علامه طباطبایی (ره) بررسی می شود . اگر در تفسیر قرآن، بر عناصری همچون «عقل» و «نقل» تأکید می­شود، به خاطر تأکیدی است که در متن قرآن، به این دو مؤلفه، در وصول به مقصود قرآن شده است.

از دیدگاه علامه، عقل علاوه بر «مفتاح» بودن دین، نسبت به اصل حقیقت دین «مصباح» نیز هست واین به خاطر هماهنگ بودن قرآن با فطرت و عقل سلیم است؛ از این رو عنوان می شود، قرآن وبرهان جدایی ندارند. از نگاه وی جایگاه روایات در تفسیر قرآن، حائز اهمیت است؛ زیرا مس حقیقت قرآن از آن اهل بیت عصمت و طهارت است؛ ولی باید در عصر غیبت، روایات از جهت سند و دلالت بررسی شوند تا دچار تفکر اخباریگری در فهم قرآن نشویم.

اما از نگاه ابن تیمیه، نهایت جایگاه عقل در معرفت دینی مفتاح بودن آن است. بعد از آن همچون اهل حدیث باید تمسک به نقل کرد. در این مقاله این دو دیدگاه در روش تفسیر قرآن، مقایسه ون قادی می شود و قول احسن مستدل می گردد.

.

عنوان مقاله [English]

The Position of Reason and Tradition in Interpreting the Quran from the View of Ibn Taymiyyah and Allamah Tabatabaii

.

نویسندگان [English]:

mohsen movahedi asl؛ Ali Ala bedashti

.
چکیده [English]

The present paper studies the position of “reason” and “tradition” in interpreting the Quran from the view of Ibn Taymiyyah and Allamah Tabatabaii. The elements of “reason” and “tradition” are emphasized in interpreting the Quran because they are emphasized in the text of Quran in order to achieve the aim of the Quran. According to Allamah Tabatabaii, reason is not only “the key” of religion, but also the “lantern” for the true reality of religion, because the Quran is in harmony with genesis and common sense.

Therefore, it is said that the Quran is closely associated with reasoning. Allamah believes that hadiths are of great importance in interpreting the Quran because the true reality of the Quran belongs to Holy Prophet’s household, but the hadiths must be evaluated in terms of their chain of transmission and indication in order to avoid traditionalism in understanding the Quran during occultation. Ibn Taymiyyah, however, believes that reason is at most the “key” of religious knowledge. Beyond this, we should appeal to tradition, like traditionalists. The views of these two scholars about the method of interpreting the Quran are compared and criticized in this paper and the better one is proved.

کلیدواژه ها [English]

Reason, tradition, interpretation of the Quran, Allamah Tabatabaii, Ibn Taymiyyah

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

معارف نت | پایگاه مقالات علوم قرآن و حدیث