نقش زهری در روایات اصلی جمع قرآن


نقش زهری در روایات اصلی جمع قرآن-در حال بارگذاری
۷ اسفند ۱۳۹۶
PDF
600 K
رایگان

عنوان مقاله: نقش زهری در روایات اصلی جمع قرآن

 

نویسنده: محمد ناصحی

 

واژگان کلیدی:  ابن‌ شهاب زهری، روایات جمع قرآن، خلفای راشدین، گرایش عثمانی، مدنی‌ گرایی.

 

سال انتشار : ۱۳۹۵

سطح مقاله: علمی پژوهشی

جمع قرآن - معارف نت