جمله‌ های منفی اسمیه و دلالت‌ های معنایی آنها در قرآن کریم


جمله‌ های منفی اسمیه و دلالت‌ های معنایی آنها در قرآن کریم-در حال بارگذاری
۲ اسفند ۱۳۹۶
PDF
400 K
15
رایگان

جمله‌ های منفی اسمیه

نویسنده: صحبت اله حسنوند

 

سال انتشار: ۱۳۹۵
 

سطح مقاله: علمی پژوهشی

 

چکیده

در کنار درک روابط نحوی میان اجزای کلام، تلاش برای فهم معنا نیز می‌تواند کارکردهای معناشناسی ساختارهای نحوی را به خوبی نشان بدهد. در قرآن کریم آیات متعددی با ساختارهای تعبیری و نحوی مشابه و نزدیک به هم دیده می‌شود، که ممکن است مخاطب را به این تلقی برساند که تفاوت چندانی در دلالت‌های معنایی این دسته از آیات نیست. کاربرد حالت‌ های گوناگون نفی در جمله‌ های اسمیه همراه با «لیس»، «حروف شبیه به لیس» و «لا نفی جنس» از جمله این ساختارها و تعبیرات است که با وجود شباهت ظاهری دلالت‌ های معنایی متفاوتی دارند. پژوهش حاضر با رویکردی تحلیلی و تطبیقی در بافت و سیاق آیاتی که این ادات در آن‌ها به کار رفته است، نشان می‌دهد که اختلاف این ساختارهای نحوی، صِرفِ تغییر و تفنن در تعبیر نبوده؛ بلکه هر یک از آن‌ها برای بیان معنای هدفمندی هستند.

واژگان کلیدی: ادات نفی ؛ جمله‌ های اسمیه ؛ دلالت معنایی ؛ قرآن

 

جمله‌ های منفی اسمیه

جمله‌ های منفی اسمیه