فایل word: جنسیت و اخلاق از دیدگاه آیت الله جوادی آملی

مشخصات محصول
قیمت: 11000تومان
تاریخ انتشار: 07 بهمن 1398
دسته بندی:

دانلود فایل WORD مقاله: جنسیت و اخلاق از دیدگاه آیت الله جوادی آملی؛ سطح مقاله: علمی پژوهشی؛ سال انتشار: ۱۳۹۵؛ موضوع: جنسیت و اخلاق؛ تعداد صفحات: ۲۲؛ مرجع دانلود: معارف نت | پایگاه مقالات علوم قرآن و حدیث؛  کلیدواژه ها: اصول اخلاقی | جنسیت | اخلاق زنانه | اخلاق مردانه | آیت الله جوادی آملی. فرمت این فایل (doc -word) است و قابل ویرایش می باشد.

 

عنوان کامل مقاله: جنسیت و اخلاق از دیدگاه آیت الله جوادی آملی

    

مشخصات مقاله جنسیت و اخلاق از دیدگاه آیت الله جوادی آملی:

عنوان مجله: اخلاق وحیانی؛ حوزه موضوعی مقاله: اخلاق اسلامی؛  سال انتشار: ۱۳۹۵

 


فهرست بخشهای مقاله:

چکیده

مقدمه

مفهوم شناسی

 ١. جنسیت و مبادی اخلاق

۱۱. جنسیت­پذیری روح

 ۱۲. جنسیت و بعد شناختی

۳ – ۱. جنسیت و بعد عاطفی

۴ – ۱. جنسیت و بعد جسمانی

۵ – ۱. جنسیت و بعد فرهنگی و اجتماعی

 

 ٢. جنسیت و احکام اخلاقی

۱ -۲. تناسب جنسیت و نقش­ها

۲ – ۲. جنسیت و بعد اجتماعی – سیاسی

نتیجه گیری

منابع


بخشهایی از متن مقاله: 

 

‌چکیده

این مقاله درباره جنسیت و اخلاق از منظر آیت الله جوادی آملی و مقایسه آن با برخی دیدگاه‌­ها در فلسفه، روان شناسی، جامعه شناسی و فمینیسم است. این مقاله در صدد است با پاسخ به پرسش­هایی مانند «آیا هنجارهای اخلاقی زنان با مردان متفاوت است؟» و «آیا جنسیت در اخلاق تأثیرگذار است؟» از منظر آیت الله جوادی آملی، مشکلات تعامل­های اخلاقی جامعه را رفع کند.

از آنجا که روح انسان حقیقت واحدی دارد، اصول اخلاقی مطلق‌­اند، احکام اخلاقی حاکم بر زنان و مردان از سوی شارع مقدس نیز یکسان­‌اند و فقط در برخی فروعات تفاوت­هایی دارند؛ احکام اخلاقی جنسیت ­پذیر نیستند و اصول اخلاقی یکسانی بر زنان و مردان در تمامی عرصه­ های اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگی حاکم است.

کلیدواژه­‌ها: اصول اخلاقی، جنسیت، اخلاق زنانه، اخلاق مردانه، آیت الله جوادی آملی.

 

مقدمه

در تعاملات زنان و مردان چه در خانواده و چه در اجتماع، همواره مشکلات مختلفی وجود دارد و زنان و مردان به دلیل شناخت نادرست از ویژگی­های روحی – روانی و تکوینی یکدیگر، با یکدیگر نامناسب رفتار کرده­اند که برای هریک مشکلات بسیار جدی ایجاد کرده است

. برخی از این مشکلات به ویژگی های اخلاقی آنها برمی­گردد. آیا هنجارهای اخلاقی زنان و مردان از اساس متفاوت است؟ یعنی توصیه ­های اخلاقی به زنان و مردان متفاوت است؟ آیا اهداف اخلاقی زنان و مردان یکسان است؟

آیا اخلاق زنانه و اخلاق مردانه وجود دارد؟ آیا جنسیت در اخلاق تأثیرگذار است؟ اگر تأثیر گذار است، تأثیر جنسیت در احکام اخلاقی اجتماعی چیست؟ آیا این تأثیرگذاری فطری است یا زاییده عوامل تربیتی و اجتماعی است؟ یا جنسیت بر اخلاق تأثیر گذار نیست و اصول اخلاقی کلی وجود دارد که جنسیت پذیر نیستند و هر دو جنس ملزم به رعایت این اصول هستند؛ اما در فروع یا بعضی مصادیق با یکدیگر تفاوت هایی دارند؟

این پژوهش می خواهد با پاسخ دادن به این پرسش­ها، ریشه مشکلات تعامل زنان و مردان را در جامعه بررسی و به شبهاتی اشاره کند که موجب بروز رفتارهای نزاع­آفرین در جامعه می شود و به جامعه در رفع موانع و معضلاتی یاری رساند که در تعاملات زنان و مردان در عرصه های فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی وجود دارد.

گردآوری اطلاعات در این پژوهش، به شیوه کتابخانه‌­ای و با روش توصیفی – تحلیلی است.

در زمینه جنسیت و اخلاق تا کنون مقالات متفاوتی نوشته شده­اند، از جمله: جنسیت و اخلاق در حدیث خصال النساء[۱]؛ جنسیت و اخلاق مراقبت[۲]؛ جوانان، جنسیت و اخلاق[۳]؛ رابطه جنسیت با اخلاق حرفه ای در جامعه دانشگاهی و حرفه حسابداری[۴]؛ جنسیت و هنجارهای اخلاقی در قرآن و روایت[۵]؛ فراتحلیل تحول اخلاقی در تحقیقات انجام شده طی سال­های ۱۳۶۵- ۱۳۸۸[۶].

 مقالات نامبرده به نوعی اخلاق و جنسیت را در موضوعات مختلف بررسی کرده اند اما تفاوت پژوهش حاضر با پژوهش های مذکور این است که مقاله حاضر تاثیر جنسیت بر اخلاق را صرفا بر اساس دیدگاه آیت الله جوادی آملی مورد واکاوی قرار می دهد.

 

[۱] . ر.ک: اسلامی، سید حسن، ۱۳۸۷، «اخلاق و جنسیت در حدیث خصال النسا»”، فصلنامه علوم حدیث، سال سیزده، شماره ۳ و ۴، ص ۴۵-۶۰

[۲] . ر.ک: اسلامی، سید حسن، ۱۳۸۷، مطالعات راهبردی زنان (کتاب زنان)، سال ۱۱، شماره ۴۲، ص ۷-۴۲

[۳] . ر.ک: صفری، فاطمه، ۱۳۹۲، جوانان جنسیت و اخلاق، پیام زن، سال ۲۲، شماره ۷، ص ۲۵-۴۰

[۴] . ر.ک: حجازی، رضوان، ۱۳۹۱،”رابطه جنسیت با اخلاق حرفه ای در جامعه دانشگاهی و حرفه حسابداری ” فصلنامه اخلاق در علوم و فناوری، سال۷، شماره ۱، ص ۴۰-۴۷

[۵] . ر.ک: دیلمی، احمد، ۱۳۹۱،”جنسیت و هنجارهای اخلاقی در قرآن و روایت “، اخلاق وحیانی، شماره ۱، ص ۱۰۱-۱۲۳

[۶] . ر.ک: شعبانی، زهرا، ۱۳۹۱،”فراتحلیل تحول اخلاقی در تحقیقات انجام شده طی سالهای ۱۳۶۵-۱۳۸۸”، پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی دوره ۱۶، شماره ۲۷، ص۴۲-۸۱

نتیجه گیری

بر اساس تطبیق دیدگاه آیت الله جوادی آملی با دیدگاه های روانشناسان، جامعه شناسان و فمینیست ها درباره جنسیت و تمایز احکام اخلاقی، به این نتایج دست یافتیم:

۱. مهم ترین شاخص در هر جامعه ای، ارزش های اخلاقی آن جامعه است. مکتب اسلام جامع همه ارزش های اخلاقی نظریه هایی مانند اخلاق فضیلت، سعادت گرایی، سودگروی، دیگر گروی، خودگروی و وظیفه گرایی است. رویکرد این مکتب به بحث جنسیت، نگاهی وسیع، بی طرفانه و دور از افراط و تفریط است.

 ۲. براساس دیدگاه آیت الله جوادی آملی از آنجا که روح انسان (زنان و مردان) حقیقت واحدی دارد، احکام اخلاقی صادر از شارع مقدس برای هر دو جنس یکسان است و چون احکام اخلاقی اسلام در راستای سعادت انسان است، تمایزی در اصول این احکام اخلاقی زنان و مردان وجود ندارد؛ مگر در برخی فروعات، مانند دستور پوشش به بانوان برای حفظ عفاف (حکم اخلاقی).

 ٣. هنجارهای اخلاقی یا ارزش های اخلاقی اسلام برای زنان و مردان یکسان اند و تفاوتی ندارند. اصول اخلاقی جنسیت پذیر نیستند و دستورات اخلاقی یکسانی برای هردو وجود دارد.

تنها در مواردی ممکن است مصادیق باهم تفاوت داشته باشند؛ اما فمنیست ها معتقدند اخلاق زنانه و مردانه وجود دارد و احکام اخلاقی حاکم بر آنها نیز متفاوت است.

 ۴. برخلاف فمینیستها که احکام اخلاقی فعالیتهای سیاسی- اجتماعی را جنسیت­پذیر می دانند، از نظر آیت الله جوادی آملی به دلیل جنسیت ناپذیری احکام و ارزش های اخلاقی (به جز در موارد بسیار محدوی در فروعات)، احکام و ارزش های اخلاقی فعالیت های سیاسی نیز جنسیت پذیر نیستند و زنان و مردان دوشادوش هم می توانند فعالیت سیاسی کنند.

 ۵. فمینیست ها خواستار تساوی حقوق زنان و مردان و استقلال مالی زنان اند؛ اما آیت الله جوادی آملی اعتقاد دارد عدالت، که از مصادیق احکام اخلاقی است، اقتضا می کند زن و مرد به جای تساوی حقوق، که ظلم آشکار است، از تناسب حقوق بهره مند شوند.

۶. فمینیست ها معتقدند جامعه عاطفه زن را نقص می داند که کارایی آن فقط در منزل و نگه داری از فرزندان است؛ اما بر اساس دیدگاه آیت الله جوادی آملی عاطفه در زن افزون بر محبت و دوستی در خانواده، در جامعه عطوفت و رقت ایجاد می کند و محور تربیتی جامعه است.

 ۷. بر خلاف نظر برخی فلاسفه و کسانی که زنان را ناقص العقل می دانند، آیت الله جوادی آملی کاستی خرد زنان را نمی پذیرد و معتقد است زنان به دلیل نگه داشته شدن در خانه، عقل اجتماعی شان کمتر پرورش یافته است و زنانی که در اجتماع حضور فعال دارند، همانند مردان، عقل اجتماعی وافی دارند.

 

منابع

١. قرآن کریم

۲. فرهنگ فارسی معین

 ٣. ایریس، ماریون یانگ (۱۳۸۵)، «آیا هویت جنسیتی مردانه توجیهی است برای سلطه مردانه؟» ترجمه فرخ قره داغی، در مجموعه مقالات فمینیسم و دیدگاهها، شهلا اعزازی، روشنگران و مطالعات زنان، تهران.

 ۴. بار، ویون (۱۳۸۳)، جنسیت و روانشناسی اجتماعی، مترجم: حبیب احمدی و بیتا شایق، نوید شیراز، شیراز.

 ۵. بارون، رابرت ا. و دیگران (۱۳۸۹)، روانشناسی اجتماعی، مترجم: علی تحصیلی، کتاب آمه، تهران.

 ۶. باستانی، سوسن (۱۳۸۷)، جنسیت، فرهنگ، ارزش ها و نگرش ها، پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات، تهران.

 ۷. بریگته بروک و همکاران (۱۳۸۵)، «جامعه پذیری: زنان و مردان چگونه ساخته می شوند؟»، ترجمه مرسده صالح پور، در مجموعه مقالات فمنیسم و دیدگاهها، شهلا اعزازی، روشنگران و مطالعات زنان، تهران.

۸. پاینده، ابوالقاسم، (۱۳۷۶)، نهج الفصاحه، بی نا، قم.

  1. جوادی آملی، عبدالله (۱۳۸۶) سرچشمه اندیشه، در نرم افزار اسراء: مرکز نشر اسراء، قم.

 ۱۰.______________. (۱۳۸۸)، تفسیر تسنیم، در نرم افزار اسرا، مرکز نشر اسراء، قم

  1. ______________. (۱۳۸۹)، ادب فنای مقربان، در نرم افزار اسراء، مرکز نشر اسراء، قم .
  2. ______________. (بی تا الف)، ادب قضا در اسلام ، در نرم افزار اسراء. مرکز نشر اسراء، قم.

 ۱۳. ______________. (۱۳۹۳) زن در آینه جلال و جمال، در نرم افزار اسراء، مرکز نشر اسراء، قم.

 ۱۴. ______________. (بی تا)، حق و تکلیف در اسلام ، در نرم افزار اسراء. مرکز نشر اسراء، قم.

 ۱۵. خسروی، زهره (۱۳۸۲)، مبانی روانشناختی جنسیت، دفتر برنامه ریزی اجتماعی و مطالعات فرهنگی، تهران.

 ۱۶. دوبووار، سیمون (۱۳۸۰)، جنس دوم، ترجمۂ قاسم صنعوی، انتشارات توس، تهران.

۱۷. دیلمی، احمد، (۱۳۹۱)، جنسیت و هنجارهای اخلاقی در قرآن و روایات، اخلاق وحیانی، سال اول، شماره ۱، ۱۰۱-۱۲۳.

 ۱۸. راس، مایکل (۱۳۸۰)، روانشناسی اجتماعی، ترجمه جواد طهوریان، آستان قدس رضوی، مشهد.

 ۱۹. زیبایی نژاد، محمدرضا (۱۳۸۸)، «تفاوتها، هویت و نقش های جنسیتی» در مجموعه مقالات هویت و نقش های جنسیتی، به کوشش محمدرضا زیبایی نژاد، دفتر مطالعات و تحقیقات زنان، تهران.

۲۰. سفیری، خدیجه و سارا ایمانیان (۱۳۸۸)، جامعه شناسی جنسیت، جامعه شناسان، تهران.

 ۲۱. شولتز، دوان پی و سیدنی الن شولتز (۱۳۹۲)، نظریه های شخصیت، ترجمه یحیی سید محمدی، ویرایش، تهران.

۲۲. شیلی هاید، جانت (۱۳۸۹)، روان شناسی زنان، سهم زنان در تجربه بشری، ترجمه اکرم خمسه، ارجمند و اگه، تهران.

۲۳. صادقی، هادی (۱۳۹۱)، جنسیت و نفس، دفتر مطالعات و تحقیقات زنان، قم.

۲۴. طباطبایی، محمد حسین (بیتا)، تفسیر المیزان، ج ۴، ترجمه سید محمد باقر موسوی همدانی، موسسه مطبوعات دار العلم، قم.

 ۲۵. طبرسی، حسن بن فضل (۱۳۷۰)، مکارم الاخلاق، شریف رضی، قم.

 ۲۶. طوسی، خواجه نصیر الدین (۱۳۶۰)، اخلاق ناصری، تحقیق: مجتبی مینوی و علی رضا حیدری، خوارزمی، تهران.

 ۲۷. فریدمن، جین (۱۳۸۳) فمنیسم، ترجمه فیروزه مهاجر، آشیان، تهران.

 ۲۸. کلینی، محمد بن یعقوب (۱۳۶۸)، اصول کافی، علمیه الاسلامیه، تهران.

 ۲۹. گرت، استفانی (۱۳۸۰)، جامعه شناسی جنسیت، ترجمه کتایون بقایی، بقایی، تهران.

 ۳۰. لوید، ژنویو (۱۳۸۱) عقل مذکر، ترجمه محبوبه مهاجر، نی، تهران.

۳۱. مسکویه، ابو علی (۱۳۸۲)، کیمیای سعادت، ترجمه میرزا ابوطالب زنجانی، تصحیح: ابوالقاسم امامی، بی­نا، قم.

 ۳۲. منطقی، مرتضی (۱۳۹۰)، زن شرقی، مرد غربی، بعثت، تهران.

۳۳. نراقی، مهدی (۱۳۷۰)، علم اخلاق اسلامی، حکمت، قم.

 ۳۴. نیاز کار فاطمه و هادی صادقی (۱۳۹۵)، «جنسیت و روح در مبانی حکمت متعالیه با تأکید بر دیدگاه آیت الله جوادی آملی» فصلنامه اندیشه نوین دینی، سال ۱۲، شماره ۴۵، ص ۲۴-۴۰ .

۳۵. هولمز، ماری (۱۳۸۷)، جنسیت در زندگی روزمره، ترجمه محمد مهدی لبیبی، افکار، تهران.

۳۶. هیلاری ام، لیپز (۱۳۹۳)، روان شناسی زنان، نگاهی نو، ترجمه فاطمه باقریان، دانشگاه شهید بهشتی، تهران.

 


راهنمای خرید فایل:

برای دانلود این فایل از طریق گزینه «خرید» اقدام نمایید. بلافاصله پس از پرداخت، لینک دانلود فایل نمایش داده می شود. همچنین، فایل خریداری شده به ایمیل کاربر ارسال می گردد(توجه نمایید در مرحله تکمیل فرم خرید فایل، آدرس ایمیل خود را به درستی وارد نمایید).


انتهای پیام دانلود فایل WORD: جنسیت و اخلاق از دیدگاه آیت الله جوادی آملی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پایگاه مقالات رشته علوم قرآن و حدیث