جهت گیری بحث بشارت به پیامبر اسلام (ص) در قرآن و تطبیق آن با متون موجود


جهت گیری بحث بشارت به پیامبر اسلام (ص) در قرآن و تطبیق آن با متون موجود-در حال بارگذاری
۱۴ دی ۱۳۹۶
PDF
600 KB
22
رایگان

عنوان مقاله: جهت گیری بحث بشارت به پیامبر اسلام (ص) در قرآن و تطبیق آن با متون موجود

.

نویسنده: عبدالرحیم سلیمانی

.

نوع مقاله: علمی پژوهشی

.

چکیده

در آیاتی از قرآن کریم، سخن از بشارت به ظهور پیامبر اسلام از سوی پیامبران پیشین و یا به ثبت رسیده در متون مقدس پیشین است. پرسش مهم در این باره، آن است که هدف قرآن مجید از طرح این موضوع چیست؟ آیا هدف قرآن مانند رویکرد بسیاری از متکلمان یا عقاید نویسان مسلمان، اثبات نبوت خاصه است؟ سؤال دیگر آنکه مقصود قرآن از متون بشارت‌دهنده، همین متون موجود و برجای‌مانده است؟ اگر این‌گونه است، ادعای قرآن مجید درباره کیفیت این بشارت چیست؟

فرضیه‌ای که این نوشتار بدان دست یافته آن است که اولاً هدف قرآن مجید از طرح این موضوع، اثبات نبوت خاصه نیست؛ ثانیاً از قرآن مجید بر نمی‌آید که نام پیامبر اسلام در متون فعلی موجود باشد. بنابراین آیات قرآنی بر بشارت کلی به صورت ذکر صفات تکیه کرده که در متون فعلی موجود است.

کلیدواژه ها: بشارت؛ پیامبر اسلام؛ قرآن کریم؛ عهد قدیم؛ عهد جدید