جواب شرط محذوف در قرآن و شیوه‌های ترجمه آن | دانلود مقالات علوم قرآن و حدیث

مشخصات محصول
قیمت: 0تومان
تاریخ انتشار: 13 آبان 1397
دسته بندی:

جواب شرط محذوف در قرآن و شیوه‌های ترجمه آن(با تکیه بر ادات شرط لو، لولا، إن و من)

.

چکیده

حذف جواب شرط، یکی از وجوه ژرف‌ساخت‌های آیات است. شناسایی جواب شرط و در نظر گرفتن تقدیر مناسب برای آن، مسئلۀ مهمی است که اگر مترجم بدان توجه داشته باشد، فهم صحیح و مناسب‌تری از کلام خداوند دارد و آن را به‌درستی به زبان مقصد منعکس می‌کند. در این جستار کوشش شده است با روش تحلیلی‌توصیفی، شیوه انعکاس جواب شرط محذوف در برخی از ترجمه‌های فارسی قرآن کریم بررسی شود. نتایج تحقیق نشان می‌دهد مفهوم ژرف‌ساخت به حالت مقدّر یا تأویل در زبان عربی نزدیک است و میان انعکاس حذف جواب شرط در ترجمه و انواع ترجمه، ارتباط تنگاتنگی وجود دارد. الهی قمشه‌ای، انصاریان، رضایی اصفهانی و صفارزاده بیشترین توجه را به انعکاس ژرف‌ساخت مربوط به جواب شرط محذوف داشته‌اند و دهلوی – باوجود تحت‌ اللفظی بودن ترجمه‌اش – در بسیاری از نمونه‌ها در برگردان آیات به انعکاس ژرف ساخت توجه کرده است.

واژگان کلیدی: قرآن کریم؛ ژرف‌ساخت؛ تقدیر؛ جواب شرط ؛ ترجمه قرآن

.

مشخصات مقاله جواب شرط محذوف در قرآن و شیوه‌های ترجمه آن:

موضوع مقاله: جواب شرط محذوف در قرآن – ترجمه قرآن

مجلات علوم قرآن و حدیث ؛ رده مقاله: مقالات علمی پژوهشی علوم قرآن و حدیث

.

نویسندگان مقاله تحلیل زیبایی شناسی آیات قرآن کریم برپایه عنصر انسجام و پیوستگی :

حسین تک تبار فیروزجائی؛ استادیار گروه زبان و ادبیات عربی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه قم

مهدی ناصری؛ دانشیار گروه زبان و ادبیات عرب دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه قم

صحبت اله حسنوند؛ استادیار، گروه معارف قرآن و اهل بیت دانشکده اهل‌ البیت دانشگاه اصفهان

.

مهمترین مباحث مطرح شده در مقاله جواب شرط محذوف در قرآن و شیوه‌های ترجمه آن:

  • حذف و تقدیر و اهمیت آن در قرآن کریم

  • تأویل
  • ژرف ساخت
  • تقدیر و تأویل و ارتباط آن با ژرف‌ساخت
  • حذف جواب شرط در قرآن

.

مقاله مشابه با موضوع جواب شرط محذوف در قرآن و شیوه‌های ترجمه آن :

ارزیابی دوگانگی رسم‌ الخط ادوات «انما، أنما، کلما و اینما» و بازتاب آن در ترجمه‌های فارسی معاصر قرآن کریم

_________

 پایگاه معارف نت جامع‌ترین پایگاه اینترنتی دانلود مقالات علوم قرآن و حدیث

دانلود رایگان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پایگاه مقالات رشته علوم قرآن و حدیث