حفظ شکل و انتقال معنا در ترجمه‌ نهج‌ البلاغه بررسی مقابله‌ ای ترجمه‌ فیض‌ الاسلام و شهیدی


حفظ شکل و انتقال معنا در ترجمه‌ نهج‌ البلاغه بررسی مقابله‌ ای ترجمه‌ فیض‌ الاسلام و شهیدی-در حال بارگذاری
۳۰ بهمن ۱۳۹۶
PDF
600 K
رایگان

عنوان مقاله: حفظ شکل و انتقال معنا در ترجمه‌ نهج‌ البلاغه بررسی مقابله‌ ای ترجمه‌ فیض‌ الاسلام و شهیدی

نویسندگان: علی سلیمی؛ روژین نادری

واژگان کلیدی: ترجمه؛ نهج البلاغه؛ فیض‌ الاسلام؛ شهیدی

سطح مقاله: علمی پژوهشی

 برچسب ها: