حقوق والدین پس از وفات آنها از نقطه نظر اسلام ؛ مقاله ISI


حقوق والدین پس از وفات آنها از نقطه نظر اسلام ؛ مقاله ISI-در حال بارگذاری
۱۴ شهریور ۱۳۹۷
PDF
300 K
4
635 بازدید
۳۰۰۰ تومان
خرید

حقوق والدین پس از وفات آنها از نقطه نظر اسلام (عنوان فارسی)

نویسندگان:

رضا اصغری ؛ حسن رضا خلجی ؛ ذبیح مطهری خواه

معارف نت : حقوق والدین پس از وفات آنها از نقطه نظر اسلام

حقوق والدین

سطح مقاله: ISI

سال انتشار: ۲۰۱۲

کلمات کلیدی: حقوق والدین ، مرگ (وفات) ، اسلام .

تعداد صفحات: ۴

.

زبان: لاتین – انگلیسی

.

فرمت فایل: PDF

.

رویکرد مقاله:

این مقاله کوشیده است براساس آموزه‌های قرآن کریم و سیره و احادیث اهل بیت (علیهم السلام) حقوق والدین که پس از وفات آنها بر عهده فرزندان است بررسی گردد.

.

عنوان لاتین:

Parents’ rights after their death from the view point of Islam

.

نویسندگان: 

Reza Asgari, Hassan Reza Khalaji, Zabbih Motahari Khah

.

واژگان کلیدی: (Keywords)

 Parents’ Rights , Death , Islam