واکاوی ترجمه پورعبادی از حکمت های رضوی بر اساس سیستم تحریف متن آنتوان برمن


واکاوی ترجمه پورعبادی از حکمت های رضوی بر اساس سیستم تحریف متن آنتوان برمن-در حال بارگذاری
۲۴ اسفند ۱۳۹۶
PDF
500 K
رایگان

نویسندگان: سید مهدی مسبوق ؛ ابوذر گلزار خجسته

واژگان کلیدی: حکمت های رضوی ؛ ترجمه پورعبادی ؛ آنتوان برمن

 

سال انتشار: ۱۳۹۶

سطح مقاله: علمی پژوهشی

حکمت های رضوی - ترجمه پورعبادی - آنتوان برمن - معارف نت