بررسی میزان اثربخشی دوره‌ های تفسیر خطبه همام در رفتار، نگرش و جهان‌ بینی دانشجو معلمان پردیس باهنر دانشگاه فرهنگیان همدان

مشخصات محصول
قیمت: 0تومان
تاریخ انتشار: 02 اسفند 1396
دسته بندی:

خطبه همام

نویسندگان:  نعمت اله به رقم؛ موسی عبادی؛ جلال سبحانی

 

سال انتشار: ۱۳۹۶

 

سطح مقاله: علمی پژوهشی

 

چکیده

سنجش و ارزیابی اثربخشی دوره‌ های آموزشی یکی از کلیدی‌ترین وظایف نظام آموزش در انواع آموزش‌های عمومی- تخصصی به‌شمار می‌رود. ضرورت برنامه‌ریزی و سرمایه‌گذاری در راستای ارتقای معنویت دانشجویان برای رسیدن به سرحد کمال بر کسی پوشیده نیست؛ بنابراین با توجه به اهمیت تأثیر متون دینی بر رفتار و نگرش افراد، برای اطمینان یافتن از میزان اثربخشی برگزاری کلاس های بصیرت­افزایی بر افزایش انگیزه دانشجو معلمان برای شرکت در چنین دوره‌ هایی لازم به نظر می‌رسد پژوهش‌ هایی انجام پذیرد تا بتوان رفتارهای مورد توقع را آزمود. این پژوهش با هدف تعیین میزان دانش‌ افزایی دانشجو معلمان نسبت به جهان‌ بینی آنها انجام گرفت. در این پژوهش کمّی به کمک دو نوع پرسش‌نامه با روایی قابل قبول یک بررسی آزمایشی بر روی ۷۰ نفر از دانشجو- معلمان پردیس شهید باهنر دانشگاه فرهنگیان در طول یک ترم انجام گرفته است.

داده‌های به‌دست‌ آمده از جامعه آماری با شاخص‌ های آماری چون میانگین، انحراف معیار، همبستگی و تحلیل واریانس چند متغیری در بوته نقد و تحلیل قرار گرفته‌اند و بر اساس شاخص‌ های آمار توصیفی از قبیل جدول، تعداد و درصد. داده‌ها نیز بررسی شده‌اند. نتایج پژوهش با دو آزمون t زوجی و بنفرونی مورد تحلیل قرار گرفته است. یافته‌های تحلیل واریانس با اندازه‌گیری مجدد نشان می‌دهد که میان برگزاری دوره‌های معرفت افزایی و تغییر رفتار، نگرش و جهان‌بینی دانشجو معلمان رابطه بسیار معناداری وجود دارد. نتایج حاصل از پژوهش نشانگر این است که درصد قابل توجهی بین میانگین جهان‌ بینی اولیه و ثانویه دانشجویان وجود دارد و می­توان با مقایسه تأثیر دو سنجه بر متغیرها نتیجه گرفت که دوره آموزشی بر جهان‌ بینی دانشجویان تأثیر معناداری داشته است.

واژگان کلیدی: آزمون؛ بررسی؛ خطبه همام ؛ دانشجو معلم؛ دوره؛ خطبه متقین

خطبه همام

خطبه همام

دانلود رایگان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پایگاه مقالات رشته علوم قرآن و حدیث