تحلیل روایت شناختی داستان حضرت مریم در قرآن کریم


تحلیل روایت شناختی داستان حضرت مریم در قرآن کریم-در حال بارگذاری
۲۴ فروردین ۱۳۹۸
PDF
300 KB
34 صفحه
رایگان

تحلیل روایت شناختی داستان حضرت مریم در قرآن کریم؛ دانلود pdf تحلیل روایت شناختی داستان حضرت مریم در قرآن کریم؛ دانلود رایگان مقاله: تحلیل روایت شناختی داستان حضرت مریم در قرآن

.

عنوان مقاله: تحلیل روایت شناختی داستان حضرت مریم در قرآن کریم

.

مشخصات مقاله تحلیل روایت شناختی داستان حضرت مریم در قرآن :

رده مجله: مجلات علمی پژوهشی علوم قرآن و حدیث؛ سطح مقاله: علمی پژوهشی – سال انتشار: ۱۳۹۷؛ تعداد صفحات: ۳۴؛ نویسندگان: اعظم السادات حسینی؛ مهدی مطیع؛ سید مهدی لطفی. موضوع محوری: داستان حضرت مریم در قرآن؛ رویکرد مقاله: زبان قرآن- علوم قرآنی.

_

واژگان کلیدی: قرآن کریم؛ روایت شناسی؛ روایت؛ داستان؛ حضرت مریم

  .

مقاله: تحلیل روایت شناختی داستان حضرت مریم در قرآن ؛ دانلود مقالات علوم قرآن و حدیث | بازگشت به صفحه اصلی: معارف نت

.

مهمترین عناوین و مباحث مقاله روایت شناختی داستان حضرت مریم در قرآن:

 • روایت و روایت شناسی
 • دستور زبان روایت یا ساختار روایت
 • ویژگی روایت‌های قرآن

 • گونه‌شناسی قصص قرآن

 • ویژگی‌ها و مختصات قصه‌های قرآنی

 • روایت شناسی داستان حضرت مریم در قرآن

 • تحلیل پیرفت‌ها و تبیین زاویه دید و دستور زبان داستان حضرت مریم

 • داستان حضرت مریم(س) در سوره آل عمران

 • داستان حضرت مریم(س) در سوره مریم

 • بررسی عنصر روایتگر در داستان حضرت مریم(س)

 • بررسی مل کنشگران در داستان حضرت مریم(س)

 

دانلود رایگان مقاله: تحلیل روایت شناختی داستان حضرت مریم در قرآن