داستان شعیب (ع) در قرآن و عهد قدیم

مشخصات محصول
قیمت: 0تومان
تاریخ انتشار: 27 دی 1396
دسته بندی:

داستان شعیب (ع) در قرآن و عهد قدیم

.

نویسندگان: عباس اشرفی, مریم پیروان

.

سطح مقاله: علمی پژوهشی

.

چکیده

بررسی اشتراکات و افتراقات داستان‌ های انبیا در قرآن، عهد قدیم و عهد جدید، و مقایسۀ محتوا و شیوه داستان‌ سرایی هر کتاب می‌تواند نتایج جالبی را به دست دهد. این مقاله با مقایسه داستان حضرت شعیب در قرآن و داستان یترون در عهد قدیم، این دو داستان را در هر کتاب به صورت جداگانه مورد ارزیابی قرار داده و سپس نقاط اشتراک و افتراق داستان‌ها را بررسی می‌کند. سؤالی که در این مقاله مطرح شده است این است که آیا می‌توان شعیب و یترون را یک شخص و همان پدر همسر حضرت موسی دانست؟

در جستار حاضر، به این سؤال با توجه به آیات قرآن و مطالب موجود در عهد قدیم و نیز مراجعه به تفاسیر موجود و بحث‌های لغوی پاسخ داده خواهد شد. نتیجه اجمالی این است که شعیب در قرآن، همان یترون و پدر همسر موسی در عهد قدیم است. در این مقاله همچنین سبک این داستان در هر یک از دو کتاب مورد بررسی و مقایسه قرار گرفته است و روش تحقیق در این مقاله روش تطبیقی متنی است.

کلمات کلیدی: شعیب، یترون، مدین، عهد قدیم، سبک داستان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

معارف نت | پایگاه مقالات علوم قرآن و حدیث