بررسی عناصر داستان طالوت در سوره بقره بر اساس عنصر پیرنگ | علوم قرآن و حدیث

مشخصات محصول
قیمت: 0تومان
تاریخ انتشار: 21 مهر 1398
دسته بندی:

بررسی عناصر داستان طالوت در سوره بقره بر اساس عنصر پیرنگ ؛ سطح مقاله: علمی پژوهشی؛ سال انتشار: ۱۳۹۷؛ نویسندگان: عاطفه اسمعیلی روزبهانی؛ شادی نفیسی؛ موضوع: عناصر داستان طالوت در سوره بقره؛ تعداد صفحات: ۳۸؛ فرمت فایل: PDF؛ مرجع دانلود: معارف نت | پایگاه مقالات علوم قرآن و حدیث ؛ حوزه تخصصی مقاله: علوم قرآن و حدیث ؛ برچسبها: داستان طالوت | سوره بقره | عنصر پیرنگ

 

عنوان مقاله: بررسی عناصر داستان طالوت در سوره بقره بر اساس عنصر پیرنگ

    

مشخصات مقاله بررسی عناصر داستان طالوت در سوره بقره:

عنوان مجله: دوفصلنامه کتاب قیم؛ نویسندگان: عاطفه اسمعیلی روزبهانی؛ شادی نفیسی؛ سال انتشار: ۱۳۹۷؛ مجلات علمی پژوهشی علوم قرآن و حدیث ؛ حوزه موضوعی مقاله: رشته علوم قرآن و حدیث ؛ سطح مقاله: علمی پژوهشی

       

چکیده

عناصر داستان طالوت در سوره بقره عنصر پیرنگ

بررسی عناصر داستان طالوت در سوره بقره بر اساس عنصر پیرنگ

نتیجه گیری:

در داستان طالوت عنصر پیرنگ به گونه ای ارائه شده است که هدف هدایتگری قرآن تحقق یابد. در پیرنگ داستان، سه گره یکی پس از دیگری ایجاد و گشوده می شود. زیر چتر این پیرنگ، داستان به گونه ای پیش می رود که انسانهای استوار از سایر بنی اسرائیل غربال می شوند و نابترین شخصیتهای بنی اسرائیل در انتهای داستان باقی می مانند و نقطه اوج داستان به دست یکی از ایشان، یعنی داوود (ع) محقق می شود.

همانطور که نشان داده شد، بررسی عناصری همچون روایتگری، گفتگو، گره گشایی، گروه فکنی، شخصیت پردازی و … در سایه عنصر پیرنگ استفاده هنرمندانه قرآن از عناصر داستان را بیشتر نمایش می دهد.

نحوه روایت داستان تلفیقی از روایت راوی و گفتگوی شخصیتها است؛ این روش، که در تفاسیر به آن کمتر توجه شده است، به داستان حالت نمایشی می دهد. روایت نمایشگونه قصه؛ احساسات جاری در صحنه را ملموس کرده است و موجب می شود خواننده با شخصیتها همزادپنداری کند.

در این داستان طیف های مختلفی از شخصیت پردازی مشاهده می شود شخصیتهای ایستا، پویا، منفی، مثبت. در شخصیت پردازی آن بعدی از شخصیت به نمایش درآمده که تأثیرگذارتر است.

برخی از شخصیتها هویتشان تا انتهای داستان مجهول باقی می ماند مانند پیامبر بنی اسرائیل؛ اما برخی دیگر همانند شخصیت حضرت طالوت (ع) و شخصیت حضرت داوود(ع)، به مرور پررنگتر میشوند و بعد رنگ میبازند تا دیگر شخصیتها نمود پیدا کنند.

 

مقالات مرتبط با موضوع سوره بقره و قصص قرآن (برای دانلود روی عنوان مقالات کلیک نمایید):

خطوط اصلی ارتباطی در سوره بقره

بررسی و تحلیل سبک‌ های ادبی در داستان‌ های قرآن

 

واژگان پرتکرار مقاله:

داستان طالوت؛ حضرت طالوت؛ سوره بقره؛ عنصر پیرنگ؛ داستان های قرآن؛ قصص قرآن؛ حضرت داوود؛ بنی اسرائیل؛ جالوت

 

انتهای پیام مقاله: بررسی عناصر داستان طالوت در سوره بقره با تکیه بر عنصر پیرنگ

معارف نت | پایگاه مقالات علوم قرآن و حدیث