دستان ابولهب ؛ تحلیل انتقادی نظریه اری ربین درباره آیه نخست سوره مسد


دستان ابولهب ؛ تحلیل انتقادی نظریه اری ربین درباره آیه نخست سوره مسد-در حال بارگذاری
۲۸ بهمن ۱۳۹۶
PDF
900 K
رایگان

عنوان مقاله: دستان ابولهب ؛ تحلیل انتقادی نظریه اری ربین درباره آیه نخست سوره مسد

نویسندگان: مجید معارف ؛ حسام امامی دانالو

واژگان کلیدی: اری ربین ؛ غزال کعبه ؛ تبت یدا؛ فرزندان ابولهب؛ سوره مسد

سطح مقاله: علمی پژوهشی