رابطه حمایتی خانواده و سرمایه اجتماعی و تاثیر آنها بر کنترل اجتماعی از منظر قرآن

مشخصات محصول
قیمت: 0تومان
تاریخ انتشار: 01 تیر 1397
دسته بندی:

عنوان مقاله: رابطه حمایتی خانواده و سرمایه اجتماعی و تاثیر آنها بر کنترل اجتماعی از منظر قرآن

.

نویسنده: یوسف فتحی

.
سال انتشار: ۱۳۹۶     سطح مقاله: علمی ترویجی

.

چکیده

روابط خانوادگی به عنوان یک سرمایه اجتماعی، عامل مهمی در کنترل و سلامتی اجتماعی است. تحولات صنعتی و فردگرایی، بر این عنصر حیاتی تأثیر گذاشته‌اند و روابط درون و برون خانوادگی را تضعیف کرده‌اند و با افزایش گسسته‌ای اجتماعی و نسلی، هویت خانواده را تهدید و آن را در معرض آسیب قرار داده‌است. مقاله پیش رو، با پذیرش تحول در کارکردها و روابط خانوادگی در جهان کنونی، با استناد به نظر بسیاری از متفکران و آیات قرآن کریم، بر این باور است که اهمیت خانواده به عنوان یک نهاد اصلی حیات اجتماعی، از طریق روابط اجتماعی حمایتی و نقش اساسی آن در تولید نسل مشروع و اجتماعی شدن آن، هرگز از بین نمی‌رود.

این مقاله، روابط حمایتی خانواده را در سه سطح معنوی، اجتماعی و اقتصادی بررسی کرده‌است. قرآن کریم در آیات متعدد به کارکردهای حمایتی خانواده که ارتباط مستقیم با اجتماعی شدن وکنترل اجتماعی دارد، اشاره می‌کند. از نظر قرآن کریم، همه اعضای خانواده در قبال تک‌تک اعضای خود، مسئولیت مدنی و اجتماعی دارند. هسته اصلی مباحث قرآن کریم، «روابط» در میان اعضای خانواده است که عنصر اساسی سرمایه اجتماعی است. سرمایه اجتماعی، بیشترین نقش را با کمترین هزینه در کنترل اجتماعی دارد.

کلیدواژه‌ها: قرآن؛ خانواده؛ سرمایه اجتماعی؛ روابط و کنترل اجتماعی

.

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Family Support and Social Capital and their Impact on Social Control: A Quranic Perspective

.
چکیده [English]

As a social capital, family relationships are important factors in social health and social control. Industrial transformation and individualism have an impact on this relationship so that it is weakened both from the within and from the outside. The rise of social ruptures and generation gaps has also threatened family identity and put it at risk. This study examines the relationship of family support on three levels: spiritual, social and economic. Many verses in the Quran point out to functions of family support having direct relationship with socialization and social control.

From the standpoint of the Holy Quran, all family members are responsible for every single civic and social action. The core of emphasis in Quran is on the “relationships” among family members as an essential element of social capital. Social capital has the largest contribution to social control with a minimum cost. Considering changes in functions and family relationships in today’s world and by citing the opinion of many scholars and Quranic verses, this article concludes that family as an important and basic institution of social life will not disappear, and its fundamental role in the generation of social support will continue.

کلیدواژه‌ها [English]

The Quran, Family, Social capital, Social relationships and Social control

دانلود رایگان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پایگاه مقالات رشته علوم قرآن و حدیث