رابطه لفظ و معنا در ساختار نظم‌ آهنگ قرآن کریم

مشخصات محصول
قیمت: 0تومان
تاریخ انتشار: 22 تیر 1397
دسته بندی:

عنوان مقاله: رابطه لفظ و معنا در ساختار نظم‌ آهنگ قرآن کریم

.
نویسنده: ابوالفضل خوش‌ منش

.

سال انتشار: ۱۳۹۶        سطح مقاله: علمی پژوهشی

.

کلیدواژه ها: زبان قرآن ؛ نظم آهنگ قرآن؛ لفظ و معنا ؛ فونوسمانتیک قرآن

.

چکیده

موضوع ارتباط لفظ و معنا که از آن با تعابیری همچون آوامعنایی، فونوسمانتیک و نظم‌آهنگ نیز یاد شده، مبحثی مهم و دیرینه در مطالعات زبانی است. از آنجا ‌که قرآن کریم امری از مقوله زبان است، این ارتباط را به‌خوبی در این متن مقدس می‌توان دید. در پژوهش حاضر گروه‌هایی از آیات از نظر رابطه‌ای که میان لفظ و معنی آن‌ها وجود دارد، بررسی‌شده‌ اند تا بدین شکل، پیدایی جلوه‌ های آهنگین در قرآن، متناسب با معانی الفاظ پی‌جویی شود. همچنین از نقش هریک از حالات تقدیم ‌و تاخیر الفاظ و عبارات قرآن، تکرار حروف، ادغام و فک ادغام حروف و نیز حذف و اضافه آن‌ها در ایجاد فضای آهنگینِ متناسب با مفهوم آیات، سخن گفته ‌شده است و رابطه آن‌ها با معانی آیات بررسی گردیده است.

دانلود رایگان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پایگاه مقالات رشته علوم قرآن و حدیث