راهبردهای تربیتی اعتدال فرهنگی در قرآن و حدیث


راهبردهای تربیتی اعتدال فرهنگی در قرآن و حدیث-در حال بارگذاری
۱۳ دی ۱۳۹۶
PDF
1800 KB
20
رایگان

عنوان مقاله: راهبردهای تربیتی اعتدال فرهنگی در قرآن و حدیث

.

نویسندگان: سهراب مروتی؛ صلاح الدین غلامی

.

نوع مقاله: علمی پژوهشی

.

چکیده

برای نیل به عزت، اقتدار و پیشرفت، مهم­ترین نیاز پیشِ روی جوامع اسلامی، اعتدال­خواهی و اعتدال­پذیری است. فراوانی کانون­ها و مراکز تأثیرگذار فرهنگی، که لایه ­هایی از افراط و تفریط به درون آنها راه یافته، دستیابی به این مهم را دشوار کرده است؛ بنابراین برای تحقق و گسترش فرهنگ مشترک؛ در معنای آرمانی آن، تعامل میان این کانون­ها و توافق آنها بر شاخص­های اعتدال، در فضای عمومی جوامع اسلامی، که امروز با خطر انحطاط مواجه­ اند، الزامی است. این رفتار، سیره­ روشن انبیاء و اولیای الهی است، که در قرآن و حدیث، به وضوح بیان شده است؛ بنابراین، باید به دقت فهمیده شود و الگو قرار گیرد.

در این مقاله، تلاش شده است، که پس از معنا­شناسی اعتدال فرهنگی؛ الزامات، راه دستیابی و برجسته­ ترین راهبردهای تربیتی آن، از منظر قرآن و حدیث در ساحات گوناگون فردی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و تعاملات بین المللی؛ تحلیل، تبیین و ارائه گردد.

واژگان کلیدی: راهبردهای تربیتی، اعتدال فرهنگی، فرهنگ معیار اسلامی