ارزیابی ادله دیدگاه رواج تاریخی قرائت عاصم به روایت حفص

مشخصات محصول
قیمت: 0تومان
تاریخ انتشار: 15 بهمن 1396
دسته بندی:

ارزیابی ادله دیدگاه رواج تاریخی قرائت عاصم به روایت حفص

رواج تاریخی قرائت عاصم

نویسندگان: حامد شریفی نسب ؛ سید محمدباقر حجتی ؛ امید قربانخانی

.

چکیده

شناخت قرائت صحیح قرآن کریم از میان قرائت‌های مختلف نه تنها به عنوان یک بحث نظری در علوم قرآنی، بلکه به عنوان یکی از مبانی تفسیر قرآن کریم دارای اهمیت است. در میان رویکردهای متفاوتی که نسبت به قرائت‌های مختلف مطرح است امروزه دیدگاه رواج تاریخی روایت حفص از قرائت عاصم از شهرت بیشتری در میان امامیه برخوردار شده و این درحالی است که پیشینۀ این دیدگاه از صد سال فراتر نمی‌رود. بر اساس این باور، قرائت حفص یگانه قرائت صحیح از قرآن است که به صورت متواتر از پیامبر اکرم (ص) روایت شده و همواره در طول تاریخ بین مسلمانان در سراسر بلاد اسلامی رواج داشته است.

این پژوهش با تبیین ادلۀ باورمندان این نظریه، به نقد و ارزیابی این ادله پرداخته و به این نتیجه می‌رسد که ادلۀ ارائه شده، ناتمام بوده و نه تنها هیچ‌گونه شاهد تاریخی برای اثبات این دیدگاه یافت نمی‌شود بلکه شواهد متعدد تاریخی آن را ابطال می‌کند.

واژگان کلیدی: علم القرائه ؛ قراء سبعه ؛ عاصم؛ حفص؛ تواتر قرائات

 

سطح مقاله: علمی پژوهشی

رواج تاریخی قرائت عاصم

عنوان مقاله [English]

Study and Evaluation of the Proofs of the Prevalence ‎of Hafs’ Narration from Asim’s Recitation

چکیده [English]

Recognition of real recitation of Quran among distinct recitations is not only a theoretical issue in Quranic sciences but also it is considered as one of the foundations in the interpretation of the Quran and is influential in other fields of study for examples jurisprudence, theology and the sciences affected from the Quran.

In spite of different approaches to various recitations including the seven recitations, today the viewpoint of historical prevalence of Hafs’ narration from Asim is more popular in Twelver Shiism, though its history does not extent more than one century. According to this opinion, Hafs’ narration is the sole correct recitation of the Quran which is narrated from The Prophet numerously and has been prevalent among Muslims throughout history.

In this article through explaining the reasons of the famous viewpoint and evaluating it, the author concludes that not only the reasons are not sufficient and there is no historical proof to corroborate it but there are a large number of them invalidate it.

کلیدواژه‌ها [English]

Recitation Science, Narration, Asim, Hafs, Tavator of Recitations

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

معارف نت | پایگاه مقالات علوم قرآن و حدیث