تحلیل صدوری متنی روایات تفسیری پیامبر در منابع فریقین


تحلیل صدوری متنی روایات تفسیری پیامبر در منابع فریقین-در حال بارگذاری
۷ اسفند ۱۳۹۶
PDF
700 K
رایگان

عنوان مقاله: تحلیل صدوری متنی روایات تفسیری پیامبر در منابع فریقین

 

نویسندگان: علی حسین احتشامی ، محمدعلی مهدوی راد

 

واژگان کلیدی: روایات تفسیری پیامبر، تعامل مفسران، تحلیل صدوری، تحلیل متنی، جایگاه روایات تفسیری پیامبر، منابع فریقین.

 

سال انتشار: ۱۳۹۵

سطح مقاله: علمی پژوهشی

 

روایات تفسیری پیامبر - معارف نت