تبارشناسی روایت سجده زن بر شوهر در جوامع روایی متقدم امامیه


تبارشناسی روایت سجده زن بر شوهر در جوامع روایی متقدم امامیه-در حال بارگذاری
۷ اسفند ۱۳۹۶
PDF
500 K
رایگان

عنوان مقاله: تبارشناسی روایت سجده زن بر شوهر در جوامع روایی متقدم امامیه

 

نویسندگان: مهدی ایزدی، محمدحسن شیرزاد ، محمدحسین شیرزاد

 

واژگان کلیدی: نقد سندی، بوم‏شناسی، تبارشناسی روایات، زن و شوهر، سجده زن بر شوهر .

 

سال انتشار: ۱۳۹۵

سطح مقاله: علمی پژوهشی

 

روایت سجده زن بر شوهر - معارف نت