واکاوی روایت لم‌‌ یکذب ابراهیم قط الا ثلاث ‌مرات… در جوامع روایی اهل‌ ‌سنت


واکاوی روایت لم‌‌ یکذب ابراهیم قط الا ثلاث ‌مرات… در جوامع روایی اهل‌ ‌سنت-در حال بارگذاری
۶ اسفند ۱۳۹۶
PDF
600 K
رایگان

نویسنده: محسن دیمه‌ کار گراب

واژگان کلیدی: حضرت‌ ابراهیم، عصمت انبیا، شبهات عصمت، روایات اسرائیلیات، نقد سند و نقد متن حدیث ؛ روایت لم‌‌ یکذب ابراهیم ؛ جوامع روایی اهل‌ ‌سنت

سال انتشار: ۱۳۹۶

سطح مقاله: علمی پژوهشی

 

روایت لم‌‌ یکذب ابراهیم - جوامع روایی اهل‌ ‌سنت