چیستی و مختصات روح امری یا ملکوتی در روایات اهل‌ بیت


چیستی و مختصات روح امری یا ملکوتی در روایات اهل‌ بیت-در حال بارگذاری
۲۱ اسفند ۱۳۹۶
PDF
3500 K
رایگان

 

عنوان مقاله: چیستی و مختصات روح امری یا ملکوتی در روایات اهل‌ بیت

 

روح امری - معارف نت

کاووس روحی برندق ؛ علی حاجی خانی ؛ علی بیدسرخی

 

واژگان کلیدی: روح ؛ روح امری ؛ مراتب روح انسانی ؛ اعظم از ملائکه .

 

روح امری - معارف نت

 

روح امری - معارف نت

تبیین مفاهمیم: مفهوم روح در لغت، اصطلاح برخی علوم و فرهنگ آیات قرآن ؛ مفهوم امر در لغت، اصطلاح برخی علوم و عرف آیات و روایات؛ مفهوم «ملکوت» در لغت، اصطلاح برخی علوم و عرف آیات و روایات.

تبیین ذو مراتب بودن روح از منظر قرآن و روایات.

تقسیم بندی روایات ناظر بر چیستی «روح من امره»: روایات دال بر معیت ؛ روایات دال بر نفسانی بودن روح ؛ جمع بندی و تبیین دیدگاه برگزیده.

ویژگی «روح من امره» در روایات.

 

روح امری - معارف نت

 برچسب ها: