روش‌ های بیان رویدادهای تاریخی در داستان‌ های قرآن

مشخصات محصول
قیمت: 0تومان
تاریخ انتشار: 27 دی 1396
دسته بندی:

روش‌ های بیان رویدادهای تاریخی در داستان‌ های قرآن

.

نویسندگان: محمد مولوی؛ محمد علی داستان؛ یعقوب فتحی

.

سطح مقاله: علمی پژوهشی

.

چکیده

بخش فراوانی از آیات قرآن کریم را بیان داستان‌ های پیشینیان تشکیل می‌دهد. خداوند در این داستان‌ها از روش‌ ها و اسلوب‌ های خاصی برای بیان رویدادهای تاریخی و سرگذشت پیشینیان بهره برده است که در سایه آنها تصاویر زیبایی را می‌آفریند و حوادث و رویدادهای تاریخی را به بهترین شکل بیان می‌نماید، و از این طریق پیام‌ های قرآن در دل و جان مخاطب نفوذ می‌کند. این پژوهش با روش توصیفی ـ تحلیلی به مطالعه علمی این روش‌ها در داستان‌ های قرآن می‌پردازد.

یافته‌ های پژوهش نشان می‌دهد خداوند از روش‌ های متعددی برای بیان داستان‌ ها بهره برده است، برخی از مهم‌ترین این روش‌ها عبارتند از: تکرار برخی فرازهای داستان‌ ها، معرفی و شناساندن اسوه‌ ها در داستان‌ های قرآن، بهره‌گیری از روش تبلیغ غیر مستقیم، بهره‌ گیری از روش شخصیت‌ پردازی‌ در داستان‌ های قرآن، بهره‌ گیری از روش گفتگو در ارائه هر چه بهتر مقصود، بهره‌ گیری از اسلوب استفهام، بارز کردن نقش توده مردم در سازندگی و جهت‌ دهی به جامعه از طریق داستان و برخی موارد دیگر.

واژگان کلیدی: داستان‌ های قرآن؛ گزاره‌ های تاریخی قرآن؛ اسلوب تاریخی؛ رویدادهای تاریخی؛ تصویرآفرینی در داستان

.

.
عنوان مقاله [English]

Methods of Expression of the Historical Events in the Qur’anic Stories

.

Abstract:
A large part of the Holy Qur’an verses has been allocated for the expression of the stories about ancient people and last prophets. God has applied different methods and special styles for expression of historical events and ancestors stories.

In this way, He creates beautiful pictures and clarifies them in the best ways so that the Qur’an messages enter in the heart and soul of the audiences. The present research via descriptive – analytic method studies these stories scientifically. The result shows that Allah has applied different methods for stating of these stories.

Some of main important of them are as follow: Repetition of some part of the story, introducing good patterns in the Qur’an stories, taking advantage of indirect propagation, taking advantage of characterization, taking advantage of dialog and discussion for better representation of the meaning and purpose, utilization of interrogative style, disclosing the function of ordinary people in construction and orientation to the society trough stories and some others.

Keywords: Qur’an Stories, historical factors, historical Style, historical Events, Imagery in Story.

.

دانلود رایگان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پایگاه مقالات رشته علوم قرآن و حدیث