روش‌ شناسی استنادهای علامه امینی در اثبات ولایت امام علی در الغدیر


روش‌ شناسی استنادهای علامه امینی در اثبات ولایت امام علی در الغدیر-در حال بارگذاری
۱۶ بهمن ۱۳۹۶
PDF
400 K
۱۰۰۰ تومان
خرید

عنوان مقاله: روش‌ شناسی استنادهای علامه امینی در اثبات ولایت امام علی در الغدیر

نویسندگان: بی‌ بی سادات رضی بهابادی؛ فتحیه فتاحی‌ زاده؛ زهرا حاجی عسکری؛ فرشته معتمد لنگرودی

واژگان کلیدی: الغدیر؛ علامه امینی؛ روش‌ استناد؛ اثبات ولایت؛ فضایل امام علی

سطح مقاله: علمی پژوهشی