تحلیل روش‌ های آموزشی امام رضا (ع) با تکیه بر مسند الامام الرضا (ع)


تحلیل روش‌ های آموزشی امام رضا (ع) با تکیه بر مسند الامام الرضا (ع)-در حال بارگذاری
۲۷ اسفند ۱۳۹۶
PDF
1500 K
رایگان

روش‌ های آموزشی امام رضا (ع)با تکیه بر مسند الامام الرضا (ع)

 

نویسندگان: ثریا قطبی؛ اکبر رهنما؛ نسرین رهبری‌ پاک؛ حسن نجفی

 

واژگان کلیدی: روش‌ های آموزشی ؛ مسند الامام الرضا (ع) ؛ روایات ؛ آسان سازی ؛ عینیت بخشی

 

سال انتشار: ۱۳۹۵

سطح مقاله: علمی پژوهشی

 

مهمترین بخش های مقاله:

پیشینه ؛ روش پژوهش ؛ یافته ها ؛

جدول فنون آسان ساز در روش های آموزشی امام رضا (ع)

جدول فنون جلب توجه مخاطب در روش‌ های آموزشی امام رضا (ع)

جدول عینیت بخشی در روش‌ های آموزشی امام رضا (ع) بر اساس روایات مسند الامام الرضا (ع)

جدول پرسش و پاسخ در روش آموزشی امام رضا (علیه السلام) براساس روایات مسند الامام الرضا (علیه السلام)

بحث و نتیجه گیری

 

روش‌ های آموزشی امام رضا مسند الامام الرضا