رویکرد روش‌ شناختی به روایات تفسیری قرآن با قرآن


رویکرد روش‌ شناختی به روایات تفسیری قرآن با قرآن-در حال بارگذاری
۱۰ اسفند ۱۳۹۶
PDF
300 K
رایگان

عنوان مقاله: رویکرد روش‌ شناختی به روایات تفسیری «قرآن با قرآن»  

 

نویسندگان: علی راد ; مسعود حسن زاده

 

واژگان کلیدی: تفسیر قرآن با قرآن در روایات; روابط همنشینی; قیاس فرضی; گستره معنایی; تفسیر تاریخی; اطلاعات دایره المعارفی و تفسیر بینامتنی

 

تاریخ انتشار: ۱۳۹۵

سطح مقاله: علمی پژوهشی