زبان و تفکر ؛ رویکردی قرآنی، تحلیلی معناشناختی

مشخصات محصول
قیمت: 0تومان
تاریخ انتشار: 28 بهمن 1396
دسته بندی:

عنوان مقاله: زبان و تفکر ؛ رویکردی قرآنی، تحلیلی معناشناختی

نویسندگان: محمدصادق جمشیدی راد؛ محمدعلی لسانی فشارکی؛ محمدحسن صانعی پور؛ سیدمحمدعلی علوی

واژگان کلیدی: معناشناسی ؛ زبان؛ تفکر؛ ذکر؛ لهو؛ قرآن

سطح مقاله: علمی پژوهشی

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

معارف نت | پایگاه مقالات علوم قرآن و حدیث