مطالعه تاثیرات فرهنگی و اجتماعی زیارت امام‌ رضا (ع) در تبادل و ارتقای فرهنگی جوامع مسلمان


مطالعه تاثیرات فرهنگی و اجتماعی زیارت امام‌ رضا (ع) در تبادل و ارتقای فرهنگی جوامع مسلمان-در حال بارگذاری
۲۶ اسفند ۱۳۹۶
PDF
3500 K
رایگان

نویسندگان: رضا کشاورز ؛ سید مهدی دلبری

 

واژگان کلیدی: زیارت امام‌ رضا (ع)؛ گردشگری دینی؛ ارتقای فرهنگی؛ تبادل فرهنگی

 

سال انتشار: ۱۳۹۶

سطح مقاله: علمی پژوهشی

 

موضوعات اصلی:

مفهوم زیارت به عنوان رکن اصلی و اثرگذار گردشگری دینی :

الف) توریسم فرهنگی ب) توریسم مذهبی ج) توریسم طبیعی د) توریسم تجاری

گردشگری دینی و ارتقای فرهنگی جوامع مسلمان

تعمیق اعتقادات مشترک فرهنگی با تاسی از آیین حنیف اسلام

همگرایی و انسجام فکری و فرهنگی توده های مسلمان و اقوام مختلف ایرانی و غیر ایرانی

آگاهی روشن از مبانی فرهنگ اسلامی و شیعی و تعدیل نگرش های افراطی و غیرمنطقی پیروان مذاهب اسلامی

تقابل با هجمه فرهنگی به اسلام و سیاست های انزواطلبانه غرب و صهیونسیم