بررسی ساختار جمله حالیه در ترجمه‌ های فارسی قرآن (ترجمه‌ های الهی قمشه‌ ای، آیتی، بروجردی و انصاریان)


بررسی ساختار جمله حالیه در ترجمه‌ های فارسی قرآن (ترجمه‌ های الهی قمشه‌ ای، آیتی، بروجردی و انصاریان)-در حال بارگذاری
۲ اسفند ۱۳۹۶
PDF
300 K
11
رایگان

ساختار جمله حالیه ترجمه‌ های فارسی قرآن

نویسندگان: عسکرعلی کرمی؛ محمد رحیمی

 

سال انتشار: ۱۳۹۵
 

سطح مقاله: علمی پژوهشی

 

چکیده

ترجمه قرآن به عنوان کتاب مقدس، همیشه، توجه مسلمانان را به خود جلب کرده است و مترجمان زیادی سعی در ارائه ترجمه‌ ای زیبا و مناسب و در عین حال ادبی و متناسب با ساختار زبان فارسی، داشته‌ اند که گاه موفق بوده‌ اند و گاه نیز توفیق چندانی به دست نیاورده‌اند.این بحث با رویکردی تحلیلی ـ تطبیقی ساختار جمله حالیه را در چهار ترجمه آیتی، قمشه‌ ای، انصاریان و بروجردی، بررسی کرده است، و با بررسی ساختاری و معادل‌یابی واژگانی و تحلیل آنها بر اساس اصول نحو عربی و شیوایی ترجمه مقصد و مقایسه و تطبیق هر کدام در هر چهار ترجمه، به این نتیجه دست یافته که هر کدام از این ترجمه‌ ها دارای مشکلاتی هستند و در تطبیق با ساختار زبان فارسی و معادل‌یابی واژگانی و گاه در تشیخص حال بودن برخی جمله‌ها و به تبع آن در ترجمه آن‌ها، دچار اشتباه شده‌ اند که این امر منجر به نامأنوس شدن ترجمه و نارسایی آن در انتقال معنا و مضمون مورد نظر جمله مبدأ شده است.

واژگان کلیدی: قرآن کریم؛ ترجمه؛ جمله حالیه؛ قمشه‌ ای؛ آیتی؛ بروجردی؛ انصاریان

ساختار جمله حالیه ترجمه‌ های فارسی قرآن

ساختار جمله حالیه ترجمه‌ های فارسی قرآن