پژوهشی در باره روایات سایه نداشتن پیامبر و ائمه اطهار در منابع فریقین


پژوهشی در باره روایات سایه نداشتن پیامبر و ائمه اطهار در منابع فریقین-در حال بارگذاری
۲۳ اسفند ۱۳۹۶
PDF
3500 K
رایگان

 

عنوان مقاله: پژوهشی در باره روایات سایه نداشتن پیامبر و ائمه اطهار در منابع فریقین

 

سایه نداشتن پیامبر و ائمه اطهار - معارف نت

میثم کهن ترابی

 

سایه نداشتن پیامبر و ائمه اطهار - معارف نت

ارزیابی روایات؛ سایه پیامبر ؛ سایه معصومان

 

سایه نداشتن پیامبر و ائمه - معارف نت

بررسی منابع اهل سنت

بررسی منابع شیعه

نقد و بررسی :

۱ نقد سندی : الف) احادیث منقول در منابع اهل سنت ب) احادیث منقول در منابع شیعه

۲ نقد متنی: معناشناسی واژه ظل ؛ عرضه احادیث بر قرآن ؛ سنجش خبر با سنت مقطوعه ؛ سنجش خبر با تاریخ قطعی ؛ سنجش با عقل .

کاربرد نور در قرآن : خداوند ؛ کتب آسمانی به ویژه قرآن ؛ هدایت ؛ ایمان ؛ پیامبر اسلام ؛ روشنایی ؛ مفهوم شناسی کاربرد واژه نور برای پیامبر

بررسی یک نظریه