سبک‌ های مدیریت در نهج‌ البلاغه

مشخصات محصول
قیمت: 0تومان
تاریخ انتشار: 08 تیر 1397
دسته بندی:

عنوان مقاله: سبک‌ های مدیریت در نهج‌ البلاغه

.
نویسندگان: ابوالقاسم یعقوبی ؛ اکبر عروتی موفق ؛ فتانه فتحی

.

سال انتشار: ۱۳۹۷    سطح مقاله: علمی پژوهشی

.
چکیده

یکی از محورهای اصلی مطالعه در حوزۀ مدیریت مقوله رهبری است. هدایت و رهبری از وظایف عمدۀ مدیریت است ولی تمام کار او نیست. این امر زمانی تحقق می‌یابد که فردی به هر دلیل کوشش کند بر رفتار فرد یا گروهی اثر بگذارد، زیرا رهبری یعنی قدرت تأثیرگذاری بر پیروان، به نحوی که براساس میل و خواستۀ خود در جهت تحقق اهداف در موقعیت‌های گوناگون حرکت کند. پژوهش حاضر با استفاده از مطالعات کتابخانه­ای به روش تحلیلی-توصیفی انجام پذیرفته است و با بررسی نهج­ البلاغه، مقالات، کتاب­ها و منابع مختلف تلاش کرده است، تا به تبیین مفهوم سبک‌های مدیریت از منظر نهج‌ البلاغه بپردازد. نتایج پژوهش نشان می­دهد که دیدگاه امام علی (ع) نسبت به رهبری و مدیریت، دیدگاهی مردم محور است که اگر نفوذی و فرمانی وجود دارد در جهت اهداف زیردستان و رفاه عامۀ مردم است و اگر رهبر به‌دنبال تحقق اهداف سازمان و مجموعۀ خاص خود است، این اهداف چیزی جز رضایت مردم نیست و این‌جاست که امام علی(ع) رهبری را وظیفه‌ای سنگین و مسؤولیتی دشوار می‌داند. امام علی(ع) به مدیران خود یادآوری می‌کند که آنان خدمتگزاران مردم هستند و باید دارای صفت‌های اخلاقی باشند.

کلیدواژه ها: مدیریت؛ نهج‌ البلاغه؛ ویژگی‌ های رهبری؛ سبک‌ های مدیریت و خصوصیات و معیارهای تخصصی مدیران

عنوان مقاله [English]

Management styles in Nahj al-Balaghah

.
چکیده [English]

One of the main pillars of the study is in the field of leadership management. Leadership and leading are the major responsibilities of management, but it is not his job. This occurs when a person, for whatever reason, tries to influence the behavior of an individual or group, because leadership means the power to influence followers, so that they move in accordance with their will and desire to achieve their goals in different situations. The present study was conducted using analytical-descriptive analytical library studies.

By analyzing Nahjolbalagheh, various articles and books and sources have been tried to explain the concept of management styles from the perspective of Nahj al-Balaghah. Imam Ali’s view of leadership and management is a people-centered view that if there is intrusion and command to the ends of the subordinates and the general welfare of the people, and if the leader seeks to achieve the goals of his organization and his specific set, these goals are nothing but It is not the consent of the people, and this is where Imam Ali (AS) considers the leadership to be a heavy duty and a difficult task. Imam Ali (AS) reminds his directors that they are servants of the people and must have moral attributes. Therefore, in the present study, the management and leadership styles from Nahj-ol-Balaghah’s point of view have been discussed.

کلیدواژه ها [English]

Management, Nahj al-Balaghah, Leadership Characteristics, management styles, and Specifics of Managers

دانلود رایگان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پایگاه مقالات رشته علوم قرآن و حدیث