تبیین سبک زندگی اسلامی (رضوی) ؛ راهکارهایی در جهت تداوم آن در جامعه ایران


تبیین سبک زندگی اسلامی (رضوی) ؛ راهکارهایی در جهت تداوم آن در جامعه ایران-در حال بارگذاری
۲۴ اسفند ۱۳۹۶
PDF
500 K
رایگان

 

نویسندگان: رضا حسین پور؛ آزیتا بلالی اسکویی؛ محمدعلی کی نژاد

 

واژگان کلیدی: سبک زندگی اسلامی ؛ اسلام ؛ امام رضا (ع)؛ جامعه ایران؛ موانع و راهکارها

 

سال انتشار: ۱۳۹۶

سطح مقاله: علمی پژوهشی

 

موضوعات محوری:

پیشینه تحقیق

روش تحقیق

سبک زندگی

۱ ویژگی های سبک زندگی 

۲ ابعاد مطالعاتی سبک زندگی 

۳ معیارهای ارزیابی جامعه شناختی سبک زندگی:

جذاب بودن ؛ شامل تمام ابعاد سبک زندگی باشد ؛ ایجاد حق انتحاب ؛ تمایزبخشی ؛ توان ترکیب سازی .

سبک زندگی اسلامی و پدیداری آن

مولفه های سبکِ زندگیِ اسلامی

روش های تبلیغ سبک زندگیِ اسلامی

ارزیابی توان رقابتی سَبک زندگیِ اسلامی

ارائه راهبرد

تکثر و تنوع موجود در جامعه ایران

تنوع در دینداری

سبک زندگی اسلامی - معارف نت