سبک شناسی سوره واقعه براساس تحلیل زبانی | دانلود مقالات علوم قرآن و حدیث

مشخصات محصول
قیمت: 0تومان
تاریخ انتشار: 11 آبان 1397
دسته بندی:

سبک شناسی سوره واقعه براساس تحلیل زبانی

.

چکیده

سبک شناسی شاخه‌ای از علم زبان‌شناسی است که کاربرد عمده آن در جنبه ادبی متون است. تغییر سبک یکی از ویژگی‌های برجسته در قرآن کریم است. از سبک‌شناسی چون ابزاری برای فهم ساختار و سبک قرآن استفاده می‌شود. در این پژوهش براساس تحلیل زبانی در سه سطح آوایی، واژگانی و دستوری سبک شناسی سوره واقعه بررسی می‌شود. ویژگی‌های زبانی‌ای در متن قرآن کریم وجود دارد که در سطوح مختلف زبانی سبب تغییر سبک در آیات می‌شود. ازجمله عناصری که بیشترین کارکرد را در سبک‌سازی سوره داشته است، به عنصر تکرار اشاره می‌شود. فن تکرار با کارکردهای مختلف در سطوح حروف، کلمات و جملات رخ داده است.

همچنین عناصری مانند تضاد، سجع، جملات شرطی، جملات تعجبی، جملات اسمیه و جملات تعجبی احساس مخاطب را براساس هدف خاص هر آیه دگرگون می‌کند. تغییرات سبکی تحت تأثیر عوامل گوناگونی در سوره واقعه رخ داده است که از آن جمله به عوامل درون‌متنی و برون‌متنی مانند هم‌متن و بافت اشاره می‌شود. علاوه‌براین، تغییر سبک متناسب با معنا و اهداف آیات است و با به کار بردن ویژگی‌های زبانی و عناصر بلاغی، سبک سخن را براساس حال مخاطب و اهداف خاص آیات، دگرگون کرده است. تغییرات سبکی مانند التفات در شخص و عدد فعل، التفات در مخاطب کلام، تغییر در چینش و بسامد حروف، با تغییر در لحن و سبک آیات، سبب تناسب محتوا و سبک بیانی آیات شده است.

واژگان کلیدی: سبک شناسی ؛ قرآن؛ سوره واقعه ؛ سطح آوایی؛ سطح واژگانی؛ سطح دستوری

.

مشخصات مقاله سبک شناسی سوره واقعه براساس تحلیل زبانی:

موضوع مقاله: سبک شناسی سوره واقعه

مجلات علوم قرآن و حدیث ؛ رده مقاله: مقالات علمی پژوهشی علوم قرآن و حدیث

.

مشخصات نویسندگان مقاله سبک شناسی سوره واقعه براساس تحلیل زبانی:

پرویز آزادی؛ استادیار دانشکده علوم و تحقیقات اسلامی دانشگاه بین المللی امام خمینی

سهیلا نیکخواه؛ کارشناسی ارشد دانشکده علوم و تحقیقات اسلامی دانشگاه بین المللی امام خمینی

.

مهمترین مباحث مطرح شده در مقاله پیرامون موضوع سبک شناسی سوره واقعه:

ساختار کلی سوره واقعه

ساختار موضوعی سوره واقعه

تحلیل زبانی سوره واقعه

 • سطح آوایی
 • توصیف قیامت
 • توصیف اصحاب یمین
 • توصیف اصحاب شمال
 • اثبات وحیانی بودن قرآن
 • سرنوشت سه گانه روح
 • سطح واژگانی
 • توصیف سابقون
 • دلایل چهارگانه توحید
 • سطح دستوری
 • توصیف معاد
 • سرنوشت گروه‌های سه گانه
 • توصیف سابقون
 • توصیف اصحاب یمین
 • توصیف اصحاب شمال
 • اثبات وحیانی بودن قرآن

.

مقالات مشابه با موضوع سبک شناسی سوره :

سبک شناسی سوره نازعات

بررسی سبک‌ شناسی نحوی در سوره انسان

بررسی لایه آوایی سوره انبیاء از منظر سبک شناسی

________

دانلود مجلات و مقالات علوم قرآن و حدیث در پایگاه معارف نت

دانلود رایگان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پایگاه مقالات رشته علوم قرآن و حدیث