امکان ‏سنجی صدور حدیث سجده زن بر شوهر ؛ نقد متنی سه‌ سطحی


امکان ‏سنجی صدور حدیث سجده زن بر شوهر ؛ نقد متنی سه‌ سطحی-در حال بارگذاری
۱۹ اسفند ۱۳۹۶
PDF
600 K
رایگان

عنوان مقاله: امکان ‏سنجی صدور حدیث سجده زن بر شوهر ؛ نقد متنی سه‌ سطحی (زبانی، ادبی و فرهنگی)

 

نویسندگان: مهدی ایزدی ؛ محمدحسین شیرزاد؛ محمدحسن شیرزاد

 

واژگان کلیدی: نقد متنی؛ زن و شوهر؛ خانواده؛ فرهنگ؛ سجده زن بر شوهر

 

سطح مقاله: علمی پژوهشی

سال انتشار: ۱۳۹۶

سجده زن بر شوهر - معارف نت