نقش سرمایه نمادین مبتنی بر الگوی ایرانی– اسلامی در تحکیم نهاد خانواده اسلامی با تاکید بر سیره رضوی (مورد مطالعه، شهروندان شهر اصفهان)

مشخصات محصول
قیمت: 0تومان
تاریخ انتشار: 29 اسفند 1396
دسته بندی:

سرمایه نمادین – الگوی ایرانی– اسلامی – تحکیم نهاد خانواده

 

نویسندگان: ولی محمد درینی؛ محمد تابان؛ احسان نامدار جویمی؛ صید مهدی ویسه؛ علی‌رضا احمدی‌ زاده

 

چکیده
هدف از انجام این تحقیق بررسی رابطه سرمایه نمادین مبتنی بر الگوی ایرانی– اسلامی در تحکیم نهاد خانواده از منظر سیره رضوی است. در این زمینه یک فرضیه کلی و چهار فرضیه جزئی شکل‌ گرفته است که رابطه سرمایه نمادین مبتنی بر الگوی ایرانی– اسلامی با عوامل تحکیم خانواده از نظر سیره رضوی و ابعاد آن یعنی عوامل اخلاقی، عوامل اقتصادی، عوامل عاطفی و عوامل اجتماعی بررسی شده که ارقام این فرضیات معنادار و برابر با ۰٫۷۶، ۰٫۶۴، ۰٫۴۲، ۰٫۵۶، ۰٫۴۳ است. در واقع هر چه سرمایه‌های نمادین مبتنی بر الگوی ایرانی– اسلامی مثبت‌تر و قوی‌تر باشد، نهاد خانواده محکم‌تر و از پایداری و استحکام بیشتری در روابط خود برخوردار است. نمادهای اقتصادی، نمادهای اجتماعی و نمادهای فرهنگی می‌تواند رابطه قوی با تحکیم نهاد خانواده داشته باشد و هر چه خانواده سرمایه‌های نمادین بیشتری در زمینه اخلاق و دین داشته و بیشتر به این نمادها پایبند باشد، اعضای خانواده بیشتر و بهتر (از نظر کمی و کیفی) در کنار هم قرار خواهند گرفت و در قبال یکدیگر از نظر اخلاقی مثبت، از نظر عاطفی وابسته، از نظر اقتصادی سازنده، ساز‌گار و ساده‌زیست و از نظر اجتماعی منسجم، مشارکتی و معتمد خواهند بود و در کل موجبات تحکیم نهاد خانواده به‌عنوان یک کل منسجم را در پی خواهد داشت.

واژگان کلیدی: سرمایه نمادین ایرانی– اسلامی ؛ شاخص اخلاقی؛ شاخص ‌اقتصادی-اجتماعی ؛ شاخص عاطفی؛ تحکیم نهاد خانواده

 

سال انتشار: ۱۳۹۵

سطح مقاله: علمی پژوهشی

 

مهمترین بخش های مقاله:

سرمایه نمادین

تبیین نظری: سرمایه نمادین ؛ الگوی ایرانی– اسلامی

ابعاد سرمایه نمادین با استفاده از الگوی احسان نامدار جویمی در سال ۱۳۹۳:

Ô سرمایه نمادین اقتصادی

Ô سرمایه نمادین فرهنگی

Ô سرمایه نمادین اجتماعی

معنا و مفهوم خانواده

اهمیت نهاد خانواده

راهکارهای تحکیم نهاد خانواده :

Ô راهکارهای اخلاقی

Ô راهکارهای اقتصادی

Ô راهکارهای عاطفی

Ô راهکارهای اجتماعی

پیشینه تحقیق ؛ روش شناسی

فرضیات تحقیق: فرضیه اصلی ؛ فرضیات فرعی

مدل مفهومی تحقیق

تجزیه و تحلیل داده های تحقیق

مدل فرضیات اصلی و فرعی پژوهش در حالت های ضرایب استاندارد و ضرایب معناداری

یافته های تحقیق و توصیف تجزیه و تحلیل داده های تحقیق با استفاده از مدل یابی معادلات ساختاری

خلاصه یافته های تحقیق: فرضیه اصلی ؛ فرضیات فرعی

 

سرمایه نمادین - الگوی ایرانی– اسلامی - تحکیم نهاد خانواده

 

دانلود رایگان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پایگاه مقالات رشته علوم قرآن و حدیث