سطوح معانی ظاهری واژگان قرآنی ‏

مشخصات محصول
قیمت: 0تومان
تاریخ انتشار: 14 بهمن 1396
دسته بندی:

سطوح معانی ظاهری واژگان قرآنی ‏

سطوح معانی ظاهری واژگان

نویسنده: قاسم بستانی

.

چکیده

هر زبانی قبل از هر چیز از واژگان تشکیل شده‌اند و واژگان از مهم ترین عناصر انتقال معنا می‌باشند و در انتقال این معنا نیز از تنوع و سطوح مختلفی برخوردارند. واژگان قرآنی نیز از این امر مستثنا نیستند، لذا کشف و آشنایی با سطوح مختلف انتقال معنا (ظاهری و باطنی) توسط واژگان، می‌توانند خواننده قرآن را هر چه بیشتر به مقصود و مراد به کارگیرنده آنها واقف کند.

در این مقاله تلاش می‌شود، بر اساس مطالعه کتابخانه‌ای و نقد و تحلیل داده‌ها و جمع‌بندی‌ آنها، تا حد امکان به پرسشهای بالا در حوزه معانی ظاهری قرآن، پاسخ مناسب داده شود که در نتیجه آن آشکار می‌گردد که معانی ظاهری واژگان قرآنی، به خصوص، از سطوح متنوعی بلکه بعضاً خاص قرآن، برخوردارست که عبارتند از: معنای اشتقاقی، کاربردی، سیاقی و اصطلاح اسلامی (شرعی و قرآنی).

واژگان کلیدی: قرآن کریم؛ تفسیر؛ سطوح معانی؛ معانی ظاهری؛ مفردات

 

سطح مقاله: علمی پژوهشی

عنوان مقاله [English]

Levels of exterior Meanings of Quranic Words

چکیده [English]

Any language foremost is composed of words and words are one of the most important elements in conveying meaning and they have different diversities and levels in conveying this meaning. Quranic words are not the exception; therefore, to discover and to understand the different levels of conveying meaning (exterior and inner) by words, the Quran reader can be more aware of the meaning and the purpose of whom employing them.

In this article, based on the library study and reviewing the data and summing them we will try as much as possible, the appropriate response is given to the questions in the exterior meanings of the Quran as its result it becomes obvious that the exterior meanings of Quranic words, particularly, possess the various levels, but sometimes the certain levels of Quran, that include a derivative, functional, context, and so-called Islamic (sharia and the Quranic)

کلیدواژه‌ها [English]

The Holy Quran, interpretation, levels of meanings, exterior (exterior) ‎meanings, ‎words (Mofradat)‎

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

معارف نت | پایگاه مقالات علوم قرآن و حدیث