رویکرد وجودی‌ نگر آیات و روایات در رابطه ‌مرگ‌ اندیشی و سلامت روان


رویکرد وجودی‌ نگر آیات و روایات در رابطه ‌مرگ‌ اندیشی و سلامت روان-در حال بارگذاری
۱۹ اسفند ۱۳۹۶
PDF
700 K
رایگان

عنوان مقاله: رویکرد وجودی‌ نگر آیات و روایات در رابطه ‌مرگ‌ اندیشی و سلامت روان

 

نویسندگان: محسن زندی ؛ سید محمود موسوی

واژگان کلیدی: اضطراب مرگ؛ سلامت روان؛ مرگ‌ اندیشی پیش‌ رو و پس‌ رو؛ رویکرد وجودی؛ ‌ متغیرهای میانجی

 

سطح مقاله: علمی پژوهشی

 

سال انتشار: ۱۳۹۶

سلامت روان - معارف نت