عوامل انسجام در سوره زلزال (سوره زلزله) (بر اساس نظریه هالیدی و حسن)

مشخصات محصول
قیمت: 0تومان
تاریخ انتشار: 12 مهر 1397
دسته بندی:

سوره زلزال (سوره زلزله) – نظریه هالیدی و حسن

عنوان>عوامل انسجام در سوره زلزال (سوره زلزله) (بر اساس نظریه هالیدی و حسن)

معارف نت: عوامل انسجام در سوره زلزال (بر اساس نظریه هالیدی و حسن

این پژوهش بر اساس نظریه هالیدی و حسن به بررسی عوامل انسجامی در سوره زلزال پرداخته‌ است.

چکیده

یکی از زیرمجموعه‌های علم زبان‌شناسی تحلیل گفتمان است. منظور از گفتمان، متن است که در واقع، ترکیبی از جمله‌های مختلف برای رساندن یک مفهوم یا یک اندیشه می‌باشد. در تحلیل گفتمان، زبان از جنبه‌های مختلف بررسی می‌شود که یکی از آن‌ها بررسی عوامل انسجام است. انسجام، نظریه و الگویی است که به بررسی عواملی می‌پردازد که اجزای تشکیل‌ دهنده متن را به هم مرتبط می‌سازد و سبب هماهنگی آن می‌شود. در واقع، یک گفتمان یا یک متن زمانی شکل می‌گیرد که روابط منطقی مناسبی در بین اجزای تشکیل‌ دهنده آن برقرار باشد و نظریه انسجام به دنبال کشف این روابط است.

نظم و انسجام در قرآن کریم از دیرباز مورد توجه اندیشمندان جهان اسلام بوده‌است و علما از گذشته تاکنون به دنبال اثبات وکشف این نظم و پیوستگی آیات قرآن و سوره‌های آن به روش‌های گوناگون بوده‌اند. برخی از شرق‌ شناسان نظم و انسجام در قرآن را انکار کرده، آن را سست شمرده‌اند، در صورتی که هر سوره‌ای به عنوان متن و همه سوره‌ها با یکدیگر در نهایت انسجام هستند. این انسجام حتی در کوتاه‌ترین سوره‌ها در بالاترین حد ممکن است.

برای اثبات این امر، این پژوهش با روش توصیفی‌ـ تحلیلی و بر اساس نظریه هالیدی و حسن به بررسی عوامل انسجامی در سوره زلزال پرداخته‌ایم و به این نتیجه رسیدیم که انسجام در این سوره در هر سه سطح واژگانی، دستوری و پیوندی دیده می‌شود که در سطح واژگانی، تکرار و در سطح دستوری، ارجاع بیشترین نقش را در این انسجام دارند. همچنین، بر اساس مراجع ضمایر و تکرار مشخص شد که این سوره از دو موضوع زمین و حوادث آن در پنج (۵) آیه اول و انسان و سرنوشت او در سه آیه آخر صحبت می‌کند.

کلیدواژه‌ها: زبان‌ شناسی؛ تحلیل گفتمان؛ انسجام؛ قرآن کریم؛ سوره زلزال (سوره زلزله)

.

مشخصات مقاله: سال انتشار: ۱۳۹۷؛ نویسندگان: احمد پاشا زانوس؛ مریم نبی‌ پور

رده مجله: مقالات علمی ترویجی علوم قرآن و حدیث؛ رویکرد مقاله: علوم قرآنی – زبان قرآن

 موضوع: انسجام متنی سوره زلزال (سوره زلزله)

.

مقالات مرتبط با موضوع  انسجام متنی سوره‌ها بر اساس نظریه هالیدی و حسن :

کارایی نظریه هالیدی در ترسیم انسجام متنی سوره‌ های قرآن

مقایسه کاربست عوامل انسجام در سوره اعلی و ترجمه آن از صفارزاده

تحلیل عناصر نقشمند در انسجام‌ بخشی به ساختار آوایی متن قرآنی

بازخوانی گزاره «انما البیع مثل الربا» تحلیلی سه سطحی مبتنی بر زبان‌ شناسی نقشگرا

بررسی عناصر انسجام متن در داستان حضرت موسی با رویکرد زبان شناسی نقش گرا

بازخوانی انسجام متن قرآن در پرتو نظریه نظم متقارن (با تاکید بر دیدگاه میشل کویپرس)

تحلیل آواشناختی سجع در قرآن کریم از منظر انسجام بخشی به متن

نظم تقابلی «أرض و سماء» در گفتمان قرآنی بر پایه نظریه انسجام

ابزارهای آفریننده انسجام متنی در خطبه اول نهج‌ البلاغه

تحلیل انسجام واژگانی در سوره عنکبوت

عناصر انسجام متنی در سوره نوح

جهت دسترسی به مقالات مرتبط با موضوع، روی عنوان مقاله مورد نظر کلیک نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

معارف نت | پایگاه مقالات علوم قرآن و حدیث