تحلیلی بر « و من الارض مثلهن » در آیه ۱۲ سوره طلاق با تاکید بر روایت رضوی


تحلیلی بر « و من الارض مثلهن » در آیه ۱۲ سوره طلاق با تاکید بر روایت رضوی-در حال بارگذاری
۲۴ اسفند ۱۳۹۶
PDF
500 K
رایگان

 

نویسندگان: علی شریفی؛ زهرا بشارتی

واژگان کلیدی: امام رضا (ع) ؛ سوره طلاق ؛ ارض؛ سبع سماوات؛ زمین ؛ مثل

 

سال انتشار: ۱۳۹۶

سطح مقاله: علمی پژوهشی

سوره طلاق - معارف نت