تاریخ گذاری سوره مطففین (موردپژوهی مکی یا مدنی بودن سوره مطففین و نقش آن در تفسیر)

مشخصات محصول
قیمت: 0تومان
تاریخ انتشار: 15 مهر 1397
دسته بندی:

تاریخ گذاری سوره مطففین (موردپژوهی مکی یا مدنی بودن سوره مطففین و نقش آن در تفسیر) ؛ سطح مقاله: علمی پژوهشی؛ سال انتشار: ۱۳۹۴؛ تعداد صفحات: ۲۷؛ فرمت فایل: PDF؛ مرجع دانلود: معارف نت | پایگاه مقالات علوم قرآن و حدیث

 

عنوان کامل: تاریخ گذاری سوره مطففین(موردپژوهی مکی یا مدنی بودن سوره مطففین و نقش آن در تفسیر)

چکیده

سوره مطففین از جمله سوره‌هایی است که عالمان علوم قرآن و مفسران درباره زمان نزول و مکی یا مدنی بودن آن اختلاف کرده‌اند. اختلافات در این باب، از مطالب سوره و روایات ترتیب نزول تأثیر پذیرفته است. از این رو، بیشتر روایات ترتیب نزول به نزول سوره در مکه دلالت دارند. در این میان، قول مشهور مفسران، مکی بودن را نشان می‌دهد، چنان‌که برخی روایات سبب نزول، بر مدنی بودن تأکید می‌کنند که این روایات قابل نقد و خدشه هستند. از سوی دیگر، ضوابط و خصائص سوره‌ های مکی و مدنی نیز بیشتر مکی بودن سوره را نشان می‌دهند.

به هر حال، در مقاله ‌حاضر با جمع گردآوری روایات و اقوال گوناگون و آنگاه تحلیل و نقد آنها مکی بودن سوره مطففین را تشدید کرده و به تاریخ گذاری صحیح آن پرداخته ‌شده است و از این رو، با توجه به قراین و ادله متقنی که در بحث حاضر بدان پرداخته‌ایم، این سوره در سال آخر بعثت، قبل از هجرت پیامبر (ص) به عنوان آخرین سوره در مکه پس از سوره عنکبوت نازل گردیده است و فایده مکی دانستن سوره، ما را با مخاطبان آن آشنا می‌کند که کفار و مشرکان مکه هستند یا مسلمانان مدینه که در فهم ما از آیات و شناخت دوست و دشمن بسیار مؤثر خواهد بود.

کلیدواژه‌ها: تاریخ گذاری؛ ترتیب نزول؛ سوره های مکی؛ سوره های مدنی؛ سوره مطففین

.

مشخصات مقالهسال انتشار: ۱۳۹۴؛ نویسندگان: ابراهیم اقبال؛ عماد صادقی؛ ابوذر خیراندیش؛ رده مجلهمقالات علمی ترویجی علوم قرآن و حدیث ؛ رویکرد مقاله: علوم قرآنی – تاریخ قرآن؛ موضوع: تاریخ گذاری سوره مطففین

.

مقالات مرتبط با موضوع تاریخ گذاری:

مخاطب شناسی و تاریخ گذاری آیه ۹۱ سوره انعام

تاریخ گذاری روایت «اذا کانت… امورکم الی نساءکم فبطن الارض خیر من ظهرها»بر مبنای تحلیل اسناد و متن

خوانشی نو از تاریخ گذاری سوره نصر

تحلیل و بررسی روش تفسیری ملاحویش آل غازی در تاریخ گذاری قرآن کریم

تاریخ‌ گذاری سوره حج درنگی در مکی یا مدنی بودن سوره و نقش آن در تفسیر

تحلیل و بررسی روش دکتر عابدالجابری در تاریخ‌ گذاری قرآن کریم

نقد و بررسی روش آماری در تاریخ‌ گذاری قرآن

 

انتهای پیام مقاله: تاریخ گذاری سوره مطففین (موردپژوهی مکی یا مدنی بودن سوره مطففین و نقش آن در تفسیر)

دانلود رایگان

پایگاه مقالات رشته علوم قرآن و حدیث