تحلیل و بررسی سیاست فرهنگی ابناء الرضا ( امامان جواد، هادی و عسکری (ع) )


تحلیل و بررسی سیاست فرهنگی ابناء الرضا ( امامان جواد، هادی و عسکری (ع) )-در حال بارگذاری
۲۷ اسفند ۱۳۹۶
PDF
2500 K
رایگان

سیاست فرهنگی ابناء الرضا

 

نویسنده / نویسندگان:  روح اله دهقانی

 

واژگان کلیدی: فرهنگ ؛ سیاست فرهنگی ؛ امام نهم ؛ دهم و یازدهم (ع)

 

سال انتشار: ۱۳۹۵

سطح مقاله: علمی پژوهشی

 

موضوعات محوری مقاله:

چارچوب نظری: ۱ فرهنگ ۲ سیاست فرهنگی

مسئله شناسی فرهنگی؛ محیط شناسی فرهنگی سده سوم:

۱ مسائل فرهنگی دستگاه خلافت ۲ مسائل فرهنگی عمومی ۳ مسائل فرهنگی جامعه شیعه
سیاست های فرهنگی:

۱ رشد عقلانیت دینی عمومی و معرفی مرجعیت علمی اهل بیت

۲ ترسیم الگوی کامل تقوای فردی و جمعی

۳ حفظ خط انتقال معارف و جریان زنده تعلیم و تربیت

۴ هویت سازی شیعی ۵ پایه ریزی فرهنگ انتظار ۶ سازماندهی و پالایش شبکه ولایت ۷ تاسیس و تقویت پایگاه های علمی

استفاده از ابزار قدرت و حکومت در پیشبرد سیاست های فرهنگ

استفاده از ابزارهای اقتصادی و مالی در سیاست های فرهنگ

 

سیاست فرهنگی