سیاق و کارکرد آن در کتاب التعبیر القرآنی ( بررسی دیدگاه فاضل صالح السامرایی )

مشخصات محصول
قیمت: 0تومان
تاریخ انتشار: 26 بهمن 1396
دسته بندی:

سیاق و کارکرد آن در کتاب التعبیر القرآنی (بررسی دیدگاه فاضل صالح السامرایی )

 

نویسندگان: حامد صدقی ؛ زهرا مرادی

 

چکیده

سیاق از مقولۀ دلالت های عقلی و بهترین قرینه در کشف دقیق معانی آیات برای مفسرین، زبان شناسان وعلمای بلاغت می­باشد. مساله اصلی این پژوهش نیز تبیین، ارزیابی و چگونگی کاریرد آن در کتاب التعبیر القرآنی به قلم ادیب عراقی، فاضل صالح السامرایی بوده که با استقراء و گزینش برخی آیات از قرآن کریم انجام گرفته ­است.

وی با هدف نشان دادن جلوه ­های ادبی اعجاز قرآن ضمن رد مساله تکرار به بیان اسرار آیات متشابه پرداخته ­است و ثابت نموده چگونه هر واژه­ای بر جای خود آنچنان مستقر است که امکان جابجایی با لفظ مشابه را ندارد؛ زیرا با روح کلمه و کلام یعنی سیاق پیوند خورده است. یکی از شاخصه­­ های مهم تبیین­های او پیوند لغت و نحو با معانی در بلاغت است. وی در این عرصه با تکیه بر آراء پیشینیان و کتب آنها مانند «ملاک التاویل» غرناطی و تطبیق دیدگاه آنان با سیاق درون متنی و برون متنی، به ظرافتهای معنایی تازه­ای دست یافته که می­توان آن را توسعه معنایی در بستر سیاق تلقی نمود.

واژگان کلیدی: تفسیر ادبی؛ تشابه؛ سیاق؛ فاضل السامرایی

 

سطح مقاله: علمی پژوهشی

 

عنوان مقاله [English]:

Context and its Function in At-Ta’bir Al Qur’āni: Analyzing Fadhel Saleh al-Samarrai’s Viewpoint

 

چکیده [English]

Context is one of the categories of rational reasoning and the best indication to meticulously discover ayahs’ meaning for the commentators, linguists, and rhetoricians. The main concern of the present study, carried out using deduction and through selecting a number of Qur’anic ayahs is explicating, assessing and describing the manner of the use of context in the book entitled At-Ta’bir Al Qur’āni authored by the Iraqi scholar Fadhel Saleh al-Samarrai

While rejecting repetition, and aiming at depicting literary manifestations of the Qur’anic miracle, he has explained the mystery of mutashābih ayahs and has proved how each word is so fixed in its place that cannot be replaced by a similar word because it is mingled with the words’ spirit and with discourse, i.e. context

One of the important yardsticks for his explanation is the connection of words and syntax with meaning in rhetorics

Drawing on preceding scholars’ opinions and books such as Abū Ḥayyān al-Gharnāṭī’s Milāk al-ta’wīl and comparing their views with intratextual and intertextual context, he has found novel semantic subtleties that can be considered context-based semantic expansion

Keywords: literary interpretation, similarity, context, Fadhel al-Samarrai

 

سیاق التعبیر القرآنی فاضل صالح السامرایی

دانلود رایگان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پایگاه مقالات رشته علوم قرآن و حدیث