سیره فردی و اجتماعی امام رضا (ع) با تطبیق بر آیات قرآن

مشخصات محصول
قیمت: 0تومان
تاریخ انتشار: 05 تیر 1397
دسته بندی:

سیره فردی و اجتماعی امام رضا (ع) با تطبیق بر آیات قرآن

.
نویسندگان: حسن مجیدی ؛ امیر عزیزی ؛ راضیه رزم‌ آرا

.

سال انتشار: ۱۳۹۵     سطح مقاله: علمی ترویجی

.
چکیده

امام رضا علیه السلام یک شخصیت کامل انسانی است که تمام رفتارها و گفتارهای ایشان منطبق با آیات قرآنی است و به همراه پیامبر و ائمه(ع) بهترین الگو برای ساخت زندگی اسلامی است. سیره‌ شناسی به معنای سبک‌شناسی و رفتارشناسی است و در واقع، شناخت اصول، معیارها و روش‌ هایی است که یک فرد در رفتار و کردار خود دارد. این نوشتار در پی تطبیق سیره فردی زندگی امام رضا(ع) از قبیل خوش‌ خلقی، عذرپذیری، ساده‌ زیستی، کناره‌ گیری از دنیا، حفظ زبان و نیز سیره اجتماعی ایشان، از قبیل ارزش نهادن بر نفس انسان، خانواده، صله رحم، انفاق و بخشش، ارتباط و تعاون با محرومان جامعه، خوش‌ رفتاری با کارگران، جود و سخاوت، گذشت و بردباری، پرهیز از اسراف، مشورت، عمران و آبادانی با آیات قرآن است.

هدف اصلی از این تحقیق، «سیره فردی و اجتماعی امام رضا(ع) با تطبیق بر آیات قرآن» و اهداف فرعی «بررسی فضائل و ویژگی‌ های اخلاقی امام رضا(ع)» و «شناخت رابطه بین ویژگی‌ های اخلاقی امام رضا(ع) با آیات قرآن» است. پرسش اصلی این پژوهش که با روش کتابخانه‌ ای درصدد پاسخگویی به آن است، اینکه کدام فضائل اخلاقی امام رضا(ع) متأثر از آیات قرآن است و سیره فردی و اجتماعی امام رضا(ع) که برخاسته از قرآن است، چگونه در جامعه امروزی می‌تواند تأثیر داشته باشد؟ در نتیجه، الگوی رفتاری و اخلاقی امام رضا(ع)، در کنار ائمه (ع)، قرآن نیز بوده است و می‌توان بسیاری از ویژگی‌های فردی و اجتماعی ایشان را در قرآن پیدا کرد.

کلیدواژه‌ها: امام رضا(ع)؛ قرآن؛ سیره‌ شناسی؛ سیره فردی؛ سیره اجتماعی

.

عنوان مقاله [English]

Individual and Social Lifestyle of Imam Reza in terms of the Verses of the Quran

.
چکیده [English]

Imam Reza (AS) is a fully human which all his behaviors and statements are consistent with Quranic verses, and he is the best model for the construction of Islamic life with the Prophet and the Imams’ (AS) lifestyles. Knowing of lifestyle means studying the style and behavior and actually understanding the principles, standards and procedures that a person has in his actions and roles.

This article seeks to match the individual biography of the life of Imam Reza (AS) with the Quranic verses such as good humor, excuse, simple life, preserving his language, as well as his social behavior such as valuing the human soul, family, kinship, charity and forgiveness, communication and cooperation with the disadvantaged,good behavior with workers, judgment and generosity, forgiveness and tolerance, avoidance of the extravagance, consultation, construction and development, with the Quran.

The main purpose of this study is to compare personal and social life of Imam Reza (AS) with the Quran and the sub-goals of this study are about the virtues and moral characteristics of Imam Reza (AS) and understanding the relationship between moral characteristics of Imam Reza (AS) with the Quran.

The main question of this study which the authors sought to respond through a library research is that “Which moral virtues of Imam Reza (AS) were affected by Quran and how do Imam Reza’s personal and social behavior that have been derived from the Quran impact upon society? As a result, ethical behavior of Imam Reza was affected by both on the Imams’ lifestyles and the Quran. Also, many of his social and personal characteristics can be­ found in the Quran.

کلیدواژه‌ها [English]

Imam Reza (as), The Quran, Knowing of life, Individual behavior, Social behavior

دانلود رایگان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پایگاه مقالات رشته علوم قرآن و حدیث