شان تعلیمی روایات تفسیری از دیدگاه علامه طباطبایی و اصول تفسیری برگرفته از آن در المیزان


شان تعلیمی روایات تفسیری از دیدگاه علامه طباطبایی و اصول تفسیری برگرفته از آن در المیزان-در حال بارگذاری
۲۶ تیر ۱۳۹۷
pdf
300 k
20
رایگان

عنوان مقاله: شان تعلیمی روایات تفسیری از دیدگاه علامه طباطبایی و اصول تفسیری برگرفته از آن در المیزان

.

نویسندگان: مجید معارف – شادی نفیسی – زهرا مقیمی

.

سال انتشار: ۱۳۹۶        سطح مقاله: علمی پژوهشی

 

واژگان کلیدی: روایات تفسیری ، شان تعلیمی روایات ، اصول تفسیری ، تفسیر المیزان .

 

چکیده

یکی از مبانی علامه طباطبایی در تفسیر المیزان ، نگاه تعلیمی به روایات تفسیری است. علامه برای اهل‌ بیت به دو شان درباره‌ تفسیر قرآن قائل است. شان تفصیل احکام و بیان جزئیات شریعت و شان تعلیمی روش فهم و تفسیر در خلال روایاتی که به‌نوعی به تفسیر قرآن مربوط می‌شود.

توانمندی روایات تفسیری در ارائه روش مناسب تفسیر قرآن، آموزش روش تفسیری قرآن به قرآن ، عرضه روایات به قرآن و اعتنا به روایات موافق قرآن، ارجاع متشابه به محکم، محور قرار دادن غرر آیات در تفسیر برخی از آیات، توسعه معنایی آیات، برداشت‌ های متفاوت از آیات با در نظر گرفتن سیاق و تقطیع سیاق، معناداری فرازهای مستقل قرآنی، اعتبار نزول قرآن بر «إیاک أعنی و اسمعی‏ یا جاره» و جری و تطبیق، ازجمله اصولی هستند که با نگاه تعلیمی به روایات تفسیری، به‌عنوان اصول تفسیری، در المیزان به‌ کار گرفته ‌شده است.