شناسایی عوامل موثر بر تحقق امنیت ملی در نهج‌ البلاغه

مشخصات محصول
قیمت: 0تومان
تاریخ انتشار: 02 اسفند 1396
دسته بندی:

عوامل موثر بر تحقق امنیت ملی در نهج‌ البلاغه

نویسندگان: امین پاشایی هولاسو؛ محمدرضا شعبانی؛ جواد استکی

 

سال انتشار: ۱۳۹۶

 

سطح مقاله: علمی پژوهشی

 

چکیده

مقاله حاضر با هدف شناسایی عوامل مؤثر بر تحقق امنیت ملی در نهج‌البلاغه به رشته تحریر درآمده است و تلاش می‌کند عوامل مؤثر از طریق تعامل مردم و حکومت بر تحقق امنیت ملی را از دیدگاه امام علی(ع) شناسایی و اولویت‌بندی نماید. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی از نظر روش توصیفی- تحلیلی، پیمایشی و از نوع همبستگی است. برای دستیابی به این هدف از دو پرسشنامۀ‌ محقق ساخته متشکل از ۳۵ سؤال استفاده شد که پایایی آن با استفاده از آزمون آلفای کرونباخ برابر ۹۵/۰ محاسبه گردید.

جامعه آماری این پژوهش، صاحب‌نظران دانشگاهی و خبرگان آشنا به علوم معارف اسلامی، مدیریت منابع انسانی، مباحث امنیتی و کارشناسان حوزوی می‌باشند که به­صورت نمونه‌گیری هدفمند تعداد ۱۳۲ انتخاب شدند. برای تجزیه ‌و ‌تحلیل داده‌ها از آن­جایی­که تمامی متغیرها نرمال بودند از آزمون‌های اسپیرمن، KMO و بارتلت با استفاده از نرم‌افزار SPSS و برای اثبات مدل تحقیق از تحلیل عاملی با استفاده از نرم‌افزار LISREL بهره گرفته شد.همچنین برای اولویت‌بندی عوامل از روش شباهت به گزینۀ ایده‌آل فازی (FTOPSIS) استفاده گردید.

با توجه به یافته‌های پژوهش می‌توان بیان نمود که: برای تحقق امنیت ملی باید مردم و حکومت توأماً با هم در ارتباط و تعامل باشند که از ۳۵ عامل شناسایی‌ شده در این پژوهش، پنج اولویت نخست عبارتند از: وفاداری مردم به نظام؛ عمل به کتاب خدا و سیره رسول‌ الله (صلی‌الله علیه و آله و سلم)؛ اسلامی بودن حکومت؛ حرکت بر محور ولایت و تأمین امنیت برای مردم.

واژگان کلیدی: نهج‌ البلاغه؛ امنیت ملی؛ تعامل مردم و حکومت

 

[English]عنوان مقاله

Identify factors affecting the realization of Homeland Security Nahjolbalagha

 

واژگان کلیدی [English] :

Nahjolbalagha, National Security, public engagement and governance

 

عوامل موثر بر تحقق امنیت ملی در نهج‌ البلاغه

عوامل موثر بر تحقق امنیت ملی در نهج‌ البلاغه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

معارف نت | پایگاه مقالات علوم قرآن و حدیث