شیوه های همانندسازی در حدیث و رهیافتی بر روش های آن

مشخصات محصول
قیمت: 0تومان
تاریخ انتشار: 01 بهمن 1396
دسته بندی:

شیوه های همانندسازی در حدیث و رهیافتی بر روش های آن

.

نویسنده: علی حسن بگی

.

رتبه مقاله: علمی پژوهشی

.

چکیده

همانندسازی (شبیه سازی) یا همان نسبت دادن کاری به دیگری ، در تاریخ حدیث سابقه دیرینه ای دارد.به نظر می رسد حجم زیادی از گزاره های ثبت شده در منابع حدیثی، همان گزاره هایی است که به منظور همانند سازی ،نقل شده اند.از سوی دیگر پایه مهم پژوهش های حدیثی و دین شناسی، همان اطلاعات و گزاره هایی است که در اختیار پژوهشگر حدیث و دین شناس قرار می گیرد و بر پایه آن به استنباط و ارائه رویکرد های دینی -از قبیل دیدگاه دین در باره جهاد ابتدایی، ترور، شکنجه، و…- می پردازد؛ لذا بایسته است که پژوهشگر به منظور عدم خلط میان دیدگاه اسلام و دیدگاه مسلمانان در موضوعات مذکور، میان گزاره های حدیثی و گزاره های همانندساز تفکیک نماید.

در این نوشتار، سابقه همانندسازی در تاریخ حدیث بررسی شده است و هچنین به علل و عوامل همانندسازی و راه های تشخیص گزاره های حدیثی همانندساز از گزاره های حدیثی اصیل اشاره شده است. با بررسی به عمل آمده ، به نظر می رسد، پنچ عامل در همانندسازی حدیث مؤثر بوده است ؛ چنان که با توجه به چهار راهکار، می توان به جداسازی میان گزاره های حدیثی اصیل و همانند ساز دست یافت.

واژگان کلیدی: حدیث؛ همانندسازی؛ اسلام؛ عوامل؛ باورهای کلامی

.
عنوان مقاله [English]

Methods of Hadith Replication and Strategies for its Identification

 

چکیده [English]

Replication or attributing something to someone other than the real authority, has long been employed in the history of hadith. It seems that some of the recorded propositions in hadith sources are replicated ones. However any research in the field of theology, religion, and hadith including challenging issues such as Jihad, assassination, torture,etc relies on the available propositions and hadiths which are suffering from this defect.

In order to reach Islam’s original point of view on any issue from that of the Muslims, it is necessary to identify replicated hadith from the genuine ones. Hence, this paper studies the history of replication, examines the reasons for such a process, and provides some strategies to differentiate between the genuine and the forged hadiths. Consequently, five motives have been identified and four strategies introduced for distinguishing the genius from the forged.

کلیدواژه‌ها [English]

Replication of hadith, Religious beliefs, Distinctive strategies

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

معارف نت | پایگاه مقالات علوم قرآن و حدیث