طبقه‌ بندی شاخص‌ های دانشی و مهارتی انس با قرآن کریم

مشخصات محصول
قیمت: 0تومان
تاریخ انتشار: 27 دی 1396
دسته بندی:

طبقه‌ بندی شاخص‌ های دانشی و مهارتی انس با قرآن کریم (از منظر کارشناسان حوزه ‏آموزش و مدیریت امور قرآنی)

 

نویسندگان:‏ مجتبی شکوری؛ محمد حسین فریدونی

.

سطح مقاله: علمی پژوهشی

.

چکیده

یکی از مشکلات علمی در حوزه فعالیت‌های آموزشی و تبلیغی‌ترویجی قرآنی، فقدان شاخص‌های دقیق، مدون و ‏طبقه‌بندی‌شده برای سنجش میزان و سطح انس افراد با قرآن کریم است. نبود این شاخص‌ها به عدم ارزیابی دقیق نتایج ‏بسیاری از فعالیت‌ها مخصوصاً در حوزه آموزش منجر می‌شود. ‏

نویسندگان در این مقاله با استفاده از روش توصیفی ـ تحلیلی و با تکنیک بحث گروهی با حضور برخی از اساتید و فعالان ‏این حوزه، شاخص‌هایی طبقه‌بندی‌شده به عنوان پیامد دانشی و مهارتی انس با قرآن کریم مطرح ساخته‌اند تا به کمک آنها ‏بتوان ارزیابی دقیق‌تری در خصوص میزان و سطح انس با قرآن کریم در افراد مختلف نمود.

دو شاخص «آشنایی با متن ‏قرآن» و «آشنایی با مفاهیم قرآن» به عنوان دو شاخص کلان و شاخص‌های «تشخیص متن قرآن از سایر متون«، «تشخیص ‏کاربرد یا عدم کاربرد کلمات در قرآن»، «تشخیص جایگاه کلمات در آیات، آیات در سوره‌ها و سوره‌ها در قرآن»، ‏‏«خواندن درست و روان آیات قرآن از روی انواع خطوط و مصاحف»، «آشنایی با ضبط کلمات قرآن» و «آشنایی با نگارش ‏کلمات قرآن» ذیل شاخص کلان «آشنایی با متن قرآن» و شاخص‌های «درک معنای آیات قرآن» ، «توانایی یافتن مفاهیم در ‏قرآن»، «توانایی استشهاد به قرآن در گفتار و نوشتار»، «توانایی تدبر و دریافت معارف از آیات»، «تشخیص مضامین آیات ‏قرآن در سایر متون» و «توانایی قضاوت ارزشی نسبت به مفاهیم مختلف بر اساس قرآن» ذیل شاخص کلان آشنایی با ‏مفاهیم قرآن، به عنوان شاخص‌های اصلی مشخص و در سه سطح شاخص‌های مقدماتی، پیشرفته و عالی طبقه‌بندی شده‌اند. ‏

واژگان کلیدی: انس با قرآن؛ تلاوت قرآن؛ شاخص؛ شاخص سازی انس با قرآن

.

.
عنوان مقاله [English]

Classification indicators of familiarity with the Quran (knowledge and skills- According ‎to experts in the field of education and the management of the Quranic affairs)‎

.
چکیده [English]

One of the problems in Quranic activities, the absence of accurate codified and stratified indicators, to better assess the ‎level of familiarity with the Holy Quran. The absence of these indicators leads to a lack ‎of accurate assessment of the results of many activities.‎

Authors using analytical methods and organizing Thought Table with the participation ‎of some professors and practitioners, have identified classified indicators as the ‎consequences (knowledge and skills) of familiarity with the Holy Quran. “Acquaintance ‎with the text of Quran” and” Acquaintance with the meanings of Quran” are two ‎macro indicators.

“Recognizing Quranic text from other texts”, “Detection of applying ‎words in the Quran”, “Recognizing the position of words in the verses, verses in ‎Surahs and Surahs in the Quran”, “Reading accurately and fluently verses of the ‎variant types of scripts and codices “,” Acquaintance with the record the words of the ‎Quran “and” Acquaintance with the writing style of words of the Quran” are the main ‎indicators in the field of Text.

“Understanding the meaning of the Quran”, “Ability to ‎find meaning in the Quran”, “Ability to find evidence from the Quran in speech and ‎writing”, “Ability to reflect and receive concepts from the verses”, “Identify the ‎contents of the Quran in other texts” and “Ability to value judgment about the ‎different concepts based on the Quran” are the main indicators in the field of ‎Meanings. Also each of the main indicators in three categories divided: basic ‎indicators, advanced and excellent.‎

کلیدواژه‌ها [English]

familiarity with Quran, reading Quran, ‎ indicator, index ‎ construction for familiarity with the Quran

دانلود رایگان

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

پایگاه مقالات رشته علوم قرآن و حدیث