طرحواره های تصویری در حوزه سفر زندگی دنیوی و اخروی در زبان قرآن

مشخصات محصول
قیمت: 0تومان
تاریخ انتشار: 22 بهمن 1396
دسته بندی:

طرحواره های تصویری در حوزه سفر زندگی دنیوی و اخروی در زبان قرآن

طرحواره های تصویری در حوزه سفر

نویسندگان: مرتضی قائمی ؛ اختر ذوالفقاری

چکیده

یکی از ساخت‌های مفهومی مهم در پژوهش‌های معنی‌شناسان شناختی طرحواره‌های تصویری هستند. هر استعاره حاصل یک طرحواره مفهومی یا نگاشت بزرگ استعاری است. طرحواره‌های تصویری از تعامل انسان با جهان اطراف در ذهن وی شکل می‌گیرند. طرحواره‌های گوناگونی وجود دارد که بر درک استعاری ما از جهان تأثیر می‌گذارد و بسیاری از مفاهیم انتزاعی را به صورت استعاری ساختاربندی می‌کند. زندگی دنیوی و اخروی از جمله مفاهیمی است که در قرآن کریم به تفصیل مطرح شده است.

پژوهش حاضر که به روش تحلیلی – توصیفی انجام شده، به دنبال پاسخ این سوال است که طرحواره های تصویری در زبان قرآن در حوزه زندگی دنیوی و اخروی چگونه شکل گرفته‌اند؟ هدف نهایی تحقیق حاضر کشف و درک دقیق‌تر مفاهیم و معانی قرآنی است. نتایج نشان می‌دهدطرحواره‌های حرکتی، حجمی، قدرتی، موقعیت بالا و پایین، خطی، نزدیکی و دوری و موقعیت عقب و جلو در حوزه زندگی دنیوی و اخروی به کار رفته است.

واژگان کلیدی: معنی­ شناسی شناختی ؛ استعاره مفهومی ؛ طرحواره ­تصویری

سطح مقاله: علمی پژوهشی

 

عنوان مقاله [English]

Image Schemas in Worldly and Otherworldly Life in the Qur’anic Language

 

چکیده [English]

Animportant conceptual construct in cognitive semantics is image schemas. Any metaphor is the result of one conceptual schema or a large metaphorical mapping. Image schemas form in human’s mind through interactions with the world around him. There are different schemas that influence our metaphorical understanding of the world, and structure many abstract concepts metaphorically.

Worldly and otherworldly life is one of the concepts detailed in the Holy Qur’an. The present analytical-descriptive study, sought to answer the question that how the image schema about worldly and otherworldly life in the Qur’anic language have formed. The results show that transformational, spatial, force, upper and lower positions, linear, near and far, and front and rear position schemas are used in the field of worldly and otherworldly life.

Keywords: cognitive semantics, conceptual metaphor, image schema

طرحواره های تصویری در حوزه سفر

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

معارف نت | پایگاه مقالات علوم قرآن و حدیث